Βεβαιώσεις αποδοχών από δημόσιους φορείς

Home/Media, Popular News/Βεβαιώσεις αποδοχών από δημόσιους φορείς
216767

Άρθρο του Λειβαδόπουλου Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι Οικονομολόγος – Λογιστής Α’ Τάξης (Υπεύθυνος Τμήματος Λογιστικής Υποστήριξης ΟΤΑ), στέλεχος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο e.forologia.gr στις 5 Μαρτίου 2020. 

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ στις 11/02/2020 και τη σχετική απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1025/2020δεν αποστέλλεται πλέον ετήσιο αρχείο Βεβαιώσεων Αποδοχών από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που είναι υπόχρεες σε παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ), καθώς από το 2019 με την απόφαση Α.1099/2019, οι δηλώσεις ΦΜΥ είναι πλέον αναλυτικές ανά εργαζόμενο.

Τι γίνεται όμως με τους Δημόσιους Φορείς; Η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι υποχρέωση ηλεκτρονικής αποστολής του ετήσιου αρχείου Βεβαιώσεων Αποδοχών έχουν οι υπόχρεοι σε παρακράτηση ΦΜΥ, που:

  • Είτε υπέβαλαν την προσωρινή δήλωση ΦΜΥ με συγκεντρωτικές εγγραφές, κάνοντας χρήση των κωδικών 95 και 96 της Α.1099/2019 (πληρωμές μισθών και συντάξεων από φορείς γενικής κυβέρνησης)
  • Είτε απέδωσαν τον παρακρατούμενο ΦΜΥ με άλλους τρόπους, πέραν των όσων ορίζονται στην Α.1099/2019 (όπως συμβαίνει με την ειδική διαδικασία απόδοσης παρακρατούμενου ΦΜΥ από το Δημόσιο)

Στη δεύτερη περίπτωση, η ΑΑΔΕ θεωρεί ως Δημόσιους Φορείς και γενικότερα ως Δημόσιο, όσους φορείς υπάγονται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών και αποδίδουν τον μηνιαίο ΦΜΥ μέσω αυτής της διαδικασίας. Άλλωστε, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1237/24.11.2011, επισημαίνεται ότι, για τις αποδοχές που καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών είτε στη Δ.Ο.Υ. είτε μέσω διαδικτύου, καθόσον ο φόρος αποδίδεται πλέον μέσω αυτής της αρχής.

Συμπερασματικά, οι Δημόσιοι Φορείς δεν όφειλαν να υποβάλλουν μηνιαίες αναλυτικές δηλώσεις ΦΜΥ ανά εργαζόμενο για τις αποδοχές του 2019, οφείλουν όμως να υποβάλλουν Ετήσιες Βεβαιώσεις Αποδοχών.

Προσοχή!

Η μέθοδος υποβολής έχει αλλάξει πλέον. Δεν ισχύει η υποβολή μέσω taxisnet και επιλογή «Βεβαιώσεις Αποδοχών».

Βεβαιώσεις Αποδοχών

Η υποβολή μέσω αυτής της εφαρμογής, αναγνωρίζει «λάθος» στο περιεχόμενο του αρχείου και δεν το αποδέχεται.

Η ΑΑΔΕ έχει αναπτύξει στη σελίδα της ειδική εφαρμογή για τους Δημόσιους Φορείς.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Με βάση της οδηγίες, η εισαγωγή στην ειδική εφαρμογή γίνεται με την έκδοση κωδικών. Οι κωδικοί αποδίδονται στους εκκαθαριστές που έχουν οριστεί για την συγκεκριμένη υποβολή, με μία απλή αίτηση που αποστέλλεται με fax στο 210-4802619. Η ανταπόκριση της ΑΑΔΕ για την έκδοση κωδικών είναι άμεση. Υπόδειγμα της αίτησης περιέχεται στη σελίδα της ΑΑΔΕ.

Με τη χρήση των κωδικών και την εισαγωγή στην εφαρμογή για τους Δημόσιους Φορείς, μπορεί να γίνει η υποβολή των Ετήσιων αρχείων Βεβαιώσεων Αποδοχών.

Σημείωση: Επειδή ο εκκαθαριστής μπορεί να εκπροσωπεί πολλούς διαφορετικούς φορείς, κατά την εισαγωγή στην εφαρμογή απαιτείται η δήλωση του Α.Φ.Μ. του φορέα για τον οποίο πρόκειται να γίνει η υποβολή.

Πηγή: https://www.e-forologia.gr/