Επιλέξιμοι ΚΑΔ Δράσης Ενίσχυσης Επιχειρήσεων covid για ΜΜΕ

Home/Νέα Δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία»/Επιλέξιμοι ΚΑΔ Δράσης Ενίσχυσης Επιχειρήσεων covid για ΜΜΕ

Επιλέξιμοι ΚΑΔ Δράσης Ενίσχυσης Επιχειρήσεων covid για ΜΜΕ