Νόμος 4223/2013 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις

Home/Νόμοι – Εγκύκλιοι/Νόμος 4223/2013 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις
ggps

Δείτε το Νόμο 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» ΕΝΦΙΑ, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 287/31/12/2013, Τεύχος Α.

Σχετικό Υλικό.