Ο Δ. Πανοζάχος στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του TV100

Home/Media, Popular News/Ο Δ. Πανοζάχος στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του TV100
panozaxos_3
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ορθολογισμός ΑΕ Πανοζάχος Δημήτριος, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του TV100. Θέμα συζήτησης: Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος.