ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

pothen
Άνοιξε η εφαρμογή για τους υπόχρεους  υποβολής Ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2020, (εισοδήματα του 2019 και υφιστάμενη περιουσιακή κατάσταση κατά την 31/12/2019) του  Ν.3213/2003, άρθρο 1, παρ.2.
Η Ετήσια Δήλωση Περιουσιακή Κατάστασης έτους 2020 υποβάλλεται εμπρόθεσμα έως 30/11/2020. (Έως και 3 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της υποβολής φορολογικών δηλώσεων).
Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή εφαρμογή της ιστοσελίδας του ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ , https://www.pothen.gr