Στέλεχος Εταιρείας Λογιστής (Κωδ. Θέσης ΑΤ201)

Home/Αγγελίες/Στέλεχος Εταιρείας Λογιστής (Κωδ. Θέσης ΑΤ201)
1

Η εταιρεία παροχής Λογιστικής και Φοροτεχνικής Υποστήριξης ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. αναζητά λογιστή πλήρους απασχόλησης για το γραφείο της στην Αθήνα για τη στελέχωση του τμήματος Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών σε Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία δύο (2) ετών σε Λογιστικό γραφείο
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστη γνώση των προγραμμάτων Ms Office (outlook, word, excel)
 • Γνώσεις χειρισμού μηχανογραφικών προγραμμάτων λογιστικής

Επιπρόσθετα ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει:

 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Ευχέρεια μετακίνησης

Θα εκτιμηθούν:

 • Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Επιπρόσθετες παροχές σύμφωνα με το Σύστημα Διοίκησης Απόδοσης της εταιρείας
 • Συνεχής υποστήριξη & εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

  Στοιχεία επικοινωνίας

  Επιθυμώ να λαμβάνω το newsletter της εταιρείας: