Στέλεχος Εταιρείας Λογιστής – Φοροτεχνικός. (Κωδ. Θέσης ΤΗ101)

Home/Αγγελίες/Στέλεχος Εταιρείας Λογιστής – Φοροτεχνικός. (Κωδ. Θέσης ΤΗ101)
1

Η εταιρεία παροχής Λογιστικής και Φοροτεχνικής Υποστήριξης ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. αναζητά λογιστή πλήρους απασχόλησης για το γραφείο της στη Θεσσαλονίκη για τη στελέχωση του τμήματος Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών σε Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα.

Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τριών (3) ετών σε Λογιστικό γραφείο
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστη γνώση των προγραμμάτων Ms Office (outlook, word, excel)
 • Γνώσεις χειρισμού μηχανογραφικών προγραμμάτων λογιστικής

Επιπρόσθετα ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει:

 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Ευχέρεια μετακίνησης

Θα εκτιμηθούν:

 • Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Επιπρόσθετες παροχές σύμφωνα με το Σύστημα Διοίκησης Απόδοσης της εταιρείας
 • Συνεχής υποστήριξη & εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

  Στοιχεία επικοινωνίας

  Επιθυμώ να λαμβάνω το newsletter της εταιρείας: