Στέλεχος Υποστήριξης τμήματος Δημόσιου Τομέα (Κωδ. Θέσης ΑΤ203)

Home/Αγγελίες/Στέλεχος Υποστήριξης τμήματος Δημόσιου Τομέα (Κωδ. Θέσης ΑΤ203)
1

Η εταιρεία παροχής Λογιστικής και Φοροτεχνικής Υποστήριξης ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. αναζητά βοηθό λογιστή πλήρους απασχόλησης για το γραφείο της στην Αθήνα, για τη στελέχωση του τμήματος υποστήριξης Δημόσιου Τομέα.

Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Άριστη γνώση των προγραμμάτων Ms Office (outlook, word, excel)
 • Ευχέρεια μετακίνησης

Θα συνεκτιμηθούν:

 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι
 • Προϋπηρεσία σε υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης
 • Γνώση λογιστικών συστημάτων ERP
 • Προηγούμενη εμπειρία παροχής υπηρεσιών σε φορείς Δημοσίου

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Επιπρόσθετες παροχές σύμφωνα με το Σύστημα Διοίκησης Απόδοσης της εταιρείας
 • Συνεχής υποστήριξη & εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

  Στοιχεία επικοινωνίας

  Επιθυμώ να λαμβάνω το newsletter της εταιρείας: