7η Εκδήλωση Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Τμήματος Μακεδονίας της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)

Home/Δραστηριότητες/7η Εκδήλωση Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Τμήματος Μακεδονίας της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)
eede02

Η εταιρεία Ορθολογισμός ΑΕ, συμμετείχε ως χορηγός στην 7η Εκδήλωση Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Τμήματος Μακεδονίας της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ηθική και οικονομική υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας & Αποκατάστασης Αναπήρων Παιδιών – ΕΛΕΠΑΠ – μέσω της διάθεσης των καθαρών εσόδων αυτής .

Από το 1969 η ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης άνοιξε την αγκαλιά της για τα παιδιά με αναπηρίες και τις οικογένειες τους και έχει προσφέρει βήματα ζωής σε περισσότερα από 4000 παιδιά. Αυτή την χρονιά, φιλοξενεί στα προγράμματά της πάνω από 200 παιδιά, στελεχωμένη με υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης προσωπικό και τα αποκαταστασιακά -θεραπευτικά της τμήματα καλύπτουν προγράμματα: φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, ψυχοκινητικής, θεραπευτικής κολύμβησης, μουσικοθεραπείας, αισθητηριακής ολοκλήρωσης και υποστηρικτικής τεχνολογίας.

 Ευχαριστήρια Επιστολή