8ο Tax Forum Θεσσαλονίκης, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Home/Δραστηριότητες/8ο Tax Forum Θεσσαλονίκης, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
8ο Tax Forum

Η εταιρεία Ορθολογισμός Α.Ε. συμμετέχει ως χορηγός στο 8ο Θεσσαλονίκη Tax Forum. Το Tax Forum θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Νοεμβριου 2016, με θέμα “ΧΡΟΝΙΖΟΥΣΑ ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ, ΣΟΒΑΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ,ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΉ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ”.

Ομιλητής στο 8ο Tax Forum θα είναι ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. κ. Πανοζάχος Δημήτρης.

Tο Forum διοργανώνει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, στο Ξενοδοχείο The Met.

Πρόσκληση – Πρόγραμμα.