8ο Tax Forum Θεσσαλονίκης

Home/Δραστηριότητες/8ο Tax Forum Θεσσαλονίκης
8ο Tax Forum

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η Φορολογική Επιτροπή, διοργάνωσαν το 8th Thessaloniki Tax Forum, στο ξενοδοχείο The MET στη Θεσσαλονίκη, με τίτλο “Χρονίζουσα υπερφορολόγηση και δυσανάλογη κατανομή φορολογικού βάρους, σοβαρά εμπόδια στη δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας”, τη Δευτέρα 07 Νοεμβρίου 2016. Το πολυαναμενόμενο οικονομικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε με ευρεία συμμετοχή ποιοτικών και απαιτητικών Συνέδρων από την πραγματική οικονομία και σε περιβάλλον τολμηρού αντίλογου, ανέδειξαν ένα ηχηρό μήνυμα αγωνίας και αμφισβήτησης, με παραλήπτη την αρμόδια πολιτική ηγεσία, αναφορικά με τις καταστροφικές συνέπειες του υπέρμετρου φορολογικού βάρους και της μεροληπτικής κατανομής του στους φορολογούμενους, φυσικά πρόσωπα και οικονομικές οντότητες.

Η εταιρεία Ορθολογισμός Α.Ε. συμμετεχει στο 8ου Tax Forum Θεσσαλονίκη με την παρουσία και ομιλία του Προέδρου και Δ/νων συμβούλου της εταιρείας κου.Πανοζάχου Δημήτρη.

Ομιλία :

“Άμεσα Φορολογικά Κίνητρα για επενδύσεις και δημιουργία ανταγωνιστικών οικονομικών οντοτήτων”

Video της εκδήλωσης.

Φωτογραφικό Υλικό: