Άμεση επιστροφή του ΦΠΑ για ποσά κάτω από 5.000 ευρώ

Home/Οικονομική Επικαιρότητα/Άμεση επιστροφή του ΦΠΑ για ποσά κάτω από 5.000 ευρώ
28512553_1000x667

Την άμεση επιστροφή του ΦΠΑ στους δικαιούχους, υπό τις προβλεπόμενες στο νόμο προϋποθέσεις, ζήτησε από τις εφορίες ο υφυπουργός Οικονομικών, Γ. Μαυραγάνης, στο πλαίσιο της γενικότερου σχεδίου της κυβέρνησης να κλείσει τις εκκρεμότητες με τα χρέη του Δημοσίου, αλλά κυρίως να αυξήσει τη ρευστότητα στην αγορά.

Ετσι, όλες οι ΔΟΥ θα πρέπει να προχωρήσουν έως τις 13 Μαΐου στην επιστροφή, χωρίς έλεγχο, όλων των ποσών ΦΠΑ που δεν ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ και να έχουν φροντίσει έως τις 30 Απριλίου να έχουν εκδώσει τα ΑΦΕΚ για τις σχετικές αιτήσεις επιστροφής.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τις οδηγίες του κ. Μαυραγάνη, οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ θα πρέπει να ενημερώσουν σήμερα (23/4/2013) τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του υπουργείου για όλες τις υποθέσεις για τις οποίες κρίνουν απαραίτητο τον έλεγχο πριν από την επιστροφή.

Ειδικότερα, με την ΠΟΛ. 1082/18.4.2013 εγκύκλιο που υπέγραψε ο κ. Μαυραγάνης δόθηκαν αρμοδίως οι κατωτέρω οδηγίες και διευκρινίσεις για την άμεση διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ:

* Εφεξής μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις επιστροφής για πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει σε κάθε περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ανεξάρτητα από τις πράξεις βάσει των οποίων προκύπτει το πιστωτικό υπόλοιπο και ανεξάρτητα επίσης από το εάν το πιστωτικό υπόλοιπο έχει δημιουργηθεί στη φορολογική περίοδο για την οποία υποβάλλεται η αίτηση ή σε προηγούμενες φορολογικές περιόδους με την επιφύλαξη της παραγραφής τους.

Για τις αιτήσεις που εκκρεμούν ανεξάρτητα εάν πρόκειται να επιστραφούν με ή χωρίς τη διενέργεια ελέγχου, δεν ελέγχεται επίσης η υπέρβαση του ορίου λόγω πραγματοποίησης συγκεκριμένων πράξεων, ούτε ο χρόνος κατά τον οποίο δημιουργήθηκε το πιστωτικό υπόλοιπο.

* Στην περίπτωση που για τον ίδιο υποκείμενο και για την ίδια διαχειριστική περίοδο περιλαμβάνονται αιτήσεις που αφορούν επιστροφές χωρίς έλεγχο αλλά και κατόπιν ελέγχου για όλες τις αιτήσεις η επιστροφή θα πραγματοποιείται μετά τη διενέργεια προσωρινού ελέγχου για όλες τις φορολογικές περιόδους της ίδιας διαχειριστικής περιόδου.

Πότε επέρχεται παραγραφή

Η παραγραφή του δικαιώματος επιστροφής ΦΠΑ επέρχεται μετά την πάροδο τριών ετών από την ημερομηνία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης που αφορά στη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας γεννήθηκε το δικαίωμα έκπτωσης ή την προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής στην περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1082/ 18.4.2013 εγκύκλιο που υπέγραψε ο κ. Μαυραγάνης.

Επίσης, στην περίπτωση που δεν υπάρχει δικαστική διένεξη, ως οριστικά παραγεγραμμένες θεωρούνται οι αιτήσεις επιστροφής που αφορούν σε διαχειριστικές περιόδους, οι οποίες θεωρούνται ως περαιωμένες και για τις οποίες δεν μπορεί να κοινοποιηθεί πράξη προσδιορισμού.

Το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ της τελευταίας περαιωμένης χρήσης, το οποίο έχει μεταφερθεί στην επόμενη ανέλεγκτη χρήση, συνεχίζει παρά την επελθούσα περαίωση να υπόκειται σε προσωρινό έλεγχο ως προς τις φορολογικές ή διαχειριστικές περιόδους στις οποίες γεννήθηκε ή από τις οποίες προέρχεται, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό ΦΠΑ υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ. Εφόσον το προς επιστροφή ποσό είναι μικρότερο ή ίσο των 5.000 ευρώ, επιστρέφεται χωρίς έλεγχο.

Πηγή : Εφημερίδα Ναυτεμπορική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 23/04/13