Αναδρομικά «Ειδικών Μισθολογίων»: Σημαντική φορολογική επιβάρυνση

Home/Οικονομική Επικαιρότητα, Media, Popular News/Αναδρομικά «Ειδικών Μισθολογίων»: Σημαντική φορολογική επιβάρυνση
panozaxos_3

Άρθρο του Προέδρου και Διευθ/ντα Συμβούλου της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. που δημοσιεύθηκε στο ThessNews, στις 25/12/2018.

Ενώ στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή από την κυβέρνηση υπήρχε διάταξη για αυτοτελή φορολόγηση του συνόλου των αναδρομικών στα «ειδικά μισθολόγια», μια λεπτομερής μελέτη της διάταξης που ψηφίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Ν. 4575/2018) αποδεικνύει ότι όχι μόνο δεν ισχύει η «αυτοτελής φορολόγηση», αλλά θα λάβει χώρα και υπερφορολόγηση αυτών.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 15 του Ν.4575/2018 προβλέπεται ότι ο τρόπος φορολόγησης των «αναδρομικών» όλων των συνταξιούχων των «ειδικών μισθολογίων» θα καθοριστεί από Υπουργική Απόφαση. Έτσι στις 5/12 εκδόθηκε η ΚΥΑ 170285/0092, στην οποία το άρθρο 3 προβλέπει ότι : α) θα πραγματοποιηθεί παρακράτηση φόρου 20% επί των καταβαλλομένων ποσών, χωρίς όμως εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης όσων τα εισπράττουν και  β) όλα τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται ως «αναδρομικά» θεωρείται ότι αποκτήθηκαν ως εισόδημα το 2018.

Οι πρακτικές φορολογικές συνέπειες των προβλέψεων του άρθρου 3 της ΚΥΑ είναι να υποχρεωθούν οι εισπράττοντες τα «αναδρομικά» σε επιπλέον καταβολή φόρου εισοδήματος αλλά και εισφοράς αλληλεγγύης κατά την εκκαθάριση της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, που θα υποβάλουν για το έτος 2018 το πρώτο εξάμηνο του 2019, γιατί το σύνολο των χρημάτων θεωρείται εισόδημα μιας χρήσης (2018).

Συνεπώς στις προοδευτικές κλίμακες που ισχύουν για τον φόρο εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης το συνολικό αποκτηθέν εισόδημα τους παραπέμπει σε υψηλότερους συντελεστές φορολόγησης.

Πρακτικά υπήρχε η δυνατότητα (όπως προβλέπει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) να προβούν οι συνταξιούχοι σε υποβολή τροποιητικών φορολογικών δηλώσεων για τα έτη που αντιστοιχούν τα «αναδρομικά», με συνέπεια το συνολικό ποσό αυτών να διαμοιραστεί – φορολογικά – σε περισσότερα έτη και η φορολογική επιβάρυνσή τους να είναι πολύ μικρότερη, γιατί οι συντελεστές φορολόγησης είναι πολύ μικρότεροι στα χαμηλά εισοδήματα.

Αναλύοντας τους συντελεστές από τις ισχύουσες κλίμακες φορολογίας εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης των ετών από το 2012 έως και το 2017, το συμπέρασμα είναι ότι στον φόρο εισοδήματος χάνουν οι συνταξιούχοι με μηνιαία σύνταξη άνω των 720€ και στην εισφορά αλληλεγγύης  χάνουν όσοι έχουν σύνταξη άνω των 1.000€. Το ακριβές ποσό είναι κατά περίπτωση.

Το πλεονέκτημα της κυβέρνησης είναι ότι οι συνταξιούχοι των «ειδικών μισθολογίων» δεν μπορούν εύκολα να καταλάβουν τη νέα φορολογική επιβάρυνση που τους επιβλήθηκε, γιατί κατά την καταβολή των αναδρομικών παρακρατήθηκε μόνο 20% ως φόρος εισοδήματος και με την εκκαθάριση των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων που θα επιβληθεί ο επιπλέον φόρος εισοδήματος από «τα αναδρομικά» θα χαθεί μέσα στο «γενικό σύνολο» των  φορολογικών επιβαρύνσεων που περιλαμβάνονται στην ετήσια εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος.

Επιστέγασμα: Το κράτος εκτελεί τις δικαστικές αποφάσεις, αλλά ενίοτε ψάχνει τρόπο να «κρατήσει για τον εαυτό του» όσα περισσότερα μπορεί.

Σημείωση: Μετά τη δημοσίευση του άρθρου ακολούθησε η  ψήφιση του άρθρου 86 του  Ν. 4582/18  με το οποίο  επήλθε η αυτοτελής φορολόγηση των αναδρομικών ως προς τη κύρια  φορολογία εισοδήματος αλλά παρέμεινε ως πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση  η «Εισφορά Αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/13.

Από το φύλλο της THESSNEWS #137 (22/12/2018-23/12/2018)