Άρθρο του Δ.Πανοζάχου «Ανάπτυξη της ψηφιακής επιχειρηματικότητας»

Home/Media/Άρθρο του Δ.Πανοζάχου «Ανάπτυξη της ψηφιακής επιχειρηματικότητας»
news

Άρθρο του Δημήτρη Πανοζάχου  στο www.ka-business.gr

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων και η είσοδος τους στο ψηφιακό οικοσύστημα αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε αυτές να επιβιώσουν στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σήμερα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του επιχειρείν περνάει τη φάση της ωρίμανσης του και αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων όλων των κλάδων.

Η Στρατηγική για την ψηφιακή επιχειρηματικότητα θα πρέπει να βασιστεί: στη βελτίωση της πρόσβασης στα διαδικτυακά αγαθά και υπηρεσίες, στην εξάλειψη των εμποδίων στις διασυνοριακές διαδικτυακές δραστηριότητες, στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη των ψηφιακών δικτύων και υπηρεσιών και στη μεγιστοποίηση του δυναμικού ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας.

Για την ενίσχυση του ψηφιακού επιχειρείν θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει η Ανάπτυξη συνδεσιμότητας Νέας γενιάς ενώ παράλληλα, θα πρέπει οι ΜΜΕ να ενθαρρύνονται συνεχώς για την υιοθέτηση ΤΠΕ (ψηφιοποίηση διαδικασιών και περιεχομένου, παρουσία στο διαδίκτυο, ώθηση για χρήση ανοιχτών δεδομένων κ.α.)

Οι ΜΜΕ οφείλουν να δώσουν έμφαση στην ανάπτυξη συνεργασιών με νέες Startup και νεοφυείς επιχειρήσεις. Άλλωστε, είναι αισιόδοξη η δυναμική που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια από την ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων.

Η ανάπτυξη της νέας επιχειρηματικότητας και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων πρέπει να βασίζεται στη γνώση. Σήμερα ως χώρα, διαθέτουμε ένα σημαντικό αριθμό νέων επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης. Η Ελλάδα μπορεί να εδραιωθεί ως ένα περιφερειακό επενδυτικό Κέντρο στο τομέα των Υπηρεσιών, μέσω της ανάπτυξης της ψηφιακής επιχειρηματικότητας. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη γνώση και να τη μετατρέψουμε σε εξαγώγιμο προϊόν επενδύοντας στη δημιουργία εγχώριων εταιριών παροχής υπηρεσιών (π.χ. δικηγορικές εταιρίες, ελεγκτικές, υγείας κ.τ.λ).Σε αυτό το πλαίσιο, έχω προτείνει τη δημιουργία «Πάρκων εγκατάστασης εταιριών παροχής υπηρεσιών» (Smart Business Center).

Η ανάπτυξη ψηφιακών διασυνοριακών αγορών, δημιουργεί μία νέα πραγματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να υποστηριχθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις για την απόκτηση πιστοποιήσεων εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας, να ελαχιστοποιηθούν τα εμπόδια ανάπτυξης του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου και να καθιερωθεί η ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Ειδικά για τις ΜΜΕ, θα πρέπει να υποστηριχθεί η συμμετοχή τους σε θεματικούς συνδέσμους, clusters, που δίνει τη δυνατότητα δίπλα σε άλλες επιχειρήσεις, με ενδεχόμενη διεθνή εμπειρία να ενισχύσουν την εξωστρέφειάς τους.

Οι συνθήκες για την ανάπτυξη του επιχειρείν παραμένουν δύσκολες και τα επακόλουθα της οικονομικής κρίσης τα βιώνει το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας. Πρέπει ως χώρα να εφαρμόσουμε τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα απενοχοποιούν την επιχειρηματικότητα, θα απλοποιούν την διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων αλλά και τη συνολική ανάπτυξη ενός φιλικού περιβάλλοντος για μια επιχείρηση καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της, θα δημιουργούν ευνοϊκό και σταθερό περιβάλλον, διοικητικό, κανονιστικό και φορολογικό και θα ενισχύουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Τα συστατικά επιτυχίας όλης αυτής της προσπάθειας αποτελούν: η δέσμευση του δημόσιου τομέα, η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, η ενεργός συμμετοχή της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και η δημιουργία των μηχανισμών διασύνδεσης και δημιουργίας συνεργιών μεταξύ όλων των πιο πάνω.

Πηγή: ka-business.gr