Α.Σ. Νοτίου Έβρου – Ολοκλήρωση Ημερίδας Λήξης

Home/Δραστηριότητες/Α.Σ. Νοτίου Έβρου – Ολοκλήρωση Ημερίδας Λήξης
logo_evrou

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 10/06/2015, στο Επιμελητήριο Έβρου,η ημερίδα λήξης – παρουσίασης των αποτελεσμάτων της Πράξης «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» που διοργάνωσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Νοτίου Έβρου.

Το έργο υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη Νοτίου Έβρου και αφορούσε στην ένταξη στην αγορά εργασίας 80 ανέργων – ωφελούμενων της Πράξης είτε μέσω της απασχόλησης τους σε υφιστάμενες επιχειρήσεις είτε μέσω ίδρυσης ατομικών και Κοινωνικών Συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Κατά την διάρκεια του έργου, μεταξύ άλλων υλοποιήθηκαν 4 προγράμματα κατάρτισης, εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη απασχόλησης, επιχειρηματικότητας, ψυχολογικής ενδυνάμωσης και νομικών θεμάτων για εργασιακά θέματα. Επίσης, οι ωφελούμενοι είχαν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε επίσκεψη μελέτης σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας στη Γερμανία.

Κατά την διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν αναλυτικά το σχέδιο δράσης και τα αποτελέσματα του έργου από τους: κ. Δημήτρη Κούσια – Υπεύθυνο Πράξης, κ. Σεφερίδη Ηλία (ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.), την κα.Κατσαρού Κυριακή (Κ.Ε.Κ. ΕΚ.ΠΑ. Α.Ε.) και τον κ.Μεταξούδη Ελευθέριο (Ε.Κ.Ε.).

Επίσης, παρουσιάστηκαν οι ευκαιρίες αυτοαπασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε περίοδο κρίσης από τον κ. Πανταζή Αθανάσιο – Οικονομικό Σύμβουλο του Επιμελητηρίου Έβρου, οι δυνατότητες της Πράσινης Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας από τον κ.Λεωνίδα Σκερλετόπουλο (TheNest) και τέλος θέματα ψυχοκοινωνικής στήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας από την ψυχολόγο κα. Γεωργακοπούλου Παναγιώτα. Κατά την διάρκεια της ημερίδας οι ωφελούμενοι είχαν την δυνατότητα να αναλύσουν τις εμπειρίες τους από την συμμετοχή τους στο έργο.

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη συμμετέχουν οι: ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. (Συντονιστής), ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, το Επιμελητήριο Έβρου, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Έβρου, η ΤΙΕΔΑ Α.Ε., το ΚΕΚ ΕΚΠΑ Α.Ε. και ο Σύλλογος Αρχηγών Μονογονειϊκών Οικογενειών «Στήριξη». Η ημερίδα εντάσσεται στις δράσεις δημοσιότητας της πράξης που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο υλοποίησης των «Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες» (ΤΟΠ ΕΚΟ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σχετικό video της ημερίδας.