Αγγελίες

Home/Αγγελίες
Hiring

Λογιστής – Φοροτεχνικός (Κωδ. Θέσης ΤΗ101)

Η εταιρεία παροχής Λογιστικής και Φοροτεχνικής Υποστήριξης ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. αναζητά λογιστή πλήρους απασχόλησης για το γραφείο της στη Θεσσαλονίκη για τη στελέχωση του τμήματος Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών σε Επιχειρήσεις

Hiring

Στέλεχος Υποστήριξης τμήματος Δημόσιου Τομέα (Κωδ. Θέσης ΑΤ203)

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες Λογιστικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναζητά Λογιστή πλήρους απασχόλησης για το γραφείο της στην Αθήνα, για τη στελέχωση του τμήματος Λογιστικής Υποστήριξης Δημόσιου

Hiring

Manager – Certified Accountant Επιχειρήσεων Ιδιωτικού τομέα (Κωδ. Θέσης ΤΗ100)

Η εταιρεία παροχής Λογιστικής και Φοροτεχνικής Υποστήριξης ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. αναζητά Υπεύθυνη/ο Τμήματος στην Διεύθυνση Λογιστικής & Φορολογικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τομέα (Manager –  Certified Accountant) πλήρους απασχόλησης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.   Βασικά

Hiring

Σύμβουλος επιχειρηματικών σχεδίων και χρηματοοικονομικών μελετών (Κωδ. Θέσης ΤΗ102)

Η εταιρεία ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. αναζητά σύμβουλο επιχειρήσεων πλήρους απασχόλησης για το γραφείο της στη Θεσσαλονίκη για τη στελέχωση του τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών .   Περιγραφή Θέσης: Σύνταξη μελετών χρηματοοικονομικών αναλύσεων επιχειρήσεων Εκπόνηση επιχειρηματικών και

Hiring

Σύμβουλος επιχειρηματικών σχεδίων και χρηματοοικονομικών μελετών (Κωδ. Θέσης AT202)

Η εταιρεία ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. αναζητά σύμβουλο επιχειρήσεων πλήρους απασχόλησης για το γραφείο της στη Θεσσαλονίκη για τη στελέχωση του τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών .   Περιγραφή Θέσης: Σύνταξη μελετών χρηματοοικονομικών αναλύσεων επιχειρήσεων Εκπόνηση επιχειρηματικών και