Εκπαιδευτικά

Home/Εκπαιδευτικά
seeg

Πρόσκληση συμμετοχής σε θεματικά εργαστήρια που διοργανώνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης από τις 18/3 – 21/3 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Empowering Businesses Seeking Growth”, με ακρώνυμο «SeeG» του Ε.Π. Interreg V-A Greece -Bulgaria 2014-2020 με MIS 5070714.

Αναρτήθηκε στο https://seeg.rodopicci.gr/index.php/el/  η πρόσκληση για συμμετοχή σε θεματικά εργαστήρια στο πλαίσιο του έργου “Empowering businesses Seeking Growth (SeeG)”, του Interreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020». Διάρκεια: 18/3-21/3 Κάθε συμμετέχων μπορεί να παρακολουθήσει

298818524_1000x750

Πρόσκληση για συμμετοχή σε δράσεις κατάρτισης, επιμόρφωσης & συμβουλευτικής στο πλαίσιο του έργου “Empowering businesses Seeking Growth (SeeG)”, του Interreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020»

Αναρτήθηκε στο https://seeg.rodopicci.gr/index.php/el/  η πρόσκληση για συμμετοχή σε δράσεις κατάρτισης, επιμόρφωσης & συμβουλευτικής στο πλαίσιο του έργου “Empowering businesses Seeking Growth (SeeG)”, του Interreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

iek_triandrias

Εκπαιδευτική επίσκεψη του ΙΕΚ Τριανδρίας στις εγκαταστάσεις της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ

Στα πλαίσια εκπαιδευτικής επίσκεψης, Εκπαιδευόμενα Στελέχη Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου του ΙΕΚ Τριανδρίας επισκέφτηκαν τους χώρους εργασίας της Ορθολογισμός Α.Ε. Οι εκπαιδευόμενοι ενημερώθηκαν για το αντικείμενο, τις απαιτήσεις του επαγγέλματος και τις

logo_epithesh

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ.»

Η «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΠΓΕΣ Α.Ε.» ως εταίρος της Α.Σ «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με αντικείμενο: