Άρθρο του Δ. Πανοζάχου: «Και τώρα η ώρα των φορολογικών δηλώσεων»

Home/Media/Άρθρο του Δ. Πανοζάχου: «Και τώρα η ώρα των φορολογικών δηλώσεων»
524016898news

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό TΟBACCO Consulting, τεύχος Απριλιου 2013.

Παρότι ζούμε στη χώρα των «παρατάσεων», πλησιάζει η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Ο νομοθέτης έχει προσδιορίσει σταθερές ημερομηνίες υποβολής των ετησίων φορολογικών δηλώσεων με ανάλογη διαδικασία (δόσεις) πληρωμής του υπολο¬γιζόμενου φόρου εισοδήματος. Οι κοινωνικές ανάγκες αλλά και οι διοικητικές αδυναμίες του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, αναγκάζουν κάθε χρόνο την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να εκδίδει αποφάσεις ημερο¬λογιακής παράτασης των δηλώσεων. Σήμερα λοιπόν έχουμε τα εξής:

  • Ημερομηνία λήξης υποβολής φορολογικών δηλώ¬σεων φυσικών προσώπων: 30 Ιουνίου 2013 και προσοχή… η υποβολή πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρο¬νικά. Συνεπώς πρέπει όλοι να διαθέτουν τους απαραίτη¬τους κωδικούς.
  • Ημερομηνία λήξης υποβολής δήλωσης Προσωπικών Εταιριών ΟΕ, ΕΕ: 31 Μαΐου 2013. Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.
  • Ημερομηνία λήξης υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9): 30 Ιουνίου 2013. Η υποβολή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Στις φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων (ΕΙ) οι μεταβολές δεν είναι πολλές ούτε σημαντικές. Υπο¬χρεούμαι όμως να σημειώσω τα παρακάτω:

  • Στις φετινές δηλώσεις υποχρεωτικά γράφεται ο αριθμός της παροχής ρεύματος του ακινήτου όπου κατοικούμε και γενικά όλων των ακινήτων μας. Με τον τρόπο αυτό το Υπουργείο Οικονομικών ελπίζει να επιλύσει προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με το Ειδικό Τέλος Ακινήτων (κοινώς χαράτσι μέσω ΔΕΗ) και παράλληλα να δημιουργήσει νέα βάση δεδομένων για να χρησιμοποιηθεί το επόμενο έτος ως εργαλείο διασταύρωσης του νέου ενιαίου φόρου επί των ακινήτων.
  • Αναγραφή ΑΜΚΑ των παιδιών. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης των παιδιών που συγκατοικούν με τους γονείς.
  • Ειδική αναγραφή από όσους επιτηδευματίες έχουν γεννηθεί πριν τις 31/12/1950. Η ιδιαίτερη επισήμανση είναι προϋπόθεση για την εξαίρεση αυτών από το τέλος επιτηδεύματος.
  • Υποχρεωτική αναγραφή όλων των εισοδημάτων συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών φορολογηθέντων όπως τόκοι καταθέσεων, κέρδη από πώληση μετοχών κλπ. Η υποχρεωτικότητα προκύπτει ως ανάγκη για να συμπεριληφθούν και αυτά τα εισοδήματα στον υπολογισμό της «ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης». Δηλαδή στον επιπλέον φόρο εισοδήματος που επιβλήθηκε τα τελευταία έτη και ανέρχεται από 1% έως 4% ανάλογα με το ύψος του συνολικού εισοδήματος.

Υπάρχουν και άλλες μικρο-αλλαγές που δεν επηρεάζουν τον τελικό φόρο εισοδήματος που θα πληρώσουμε.

Πριν όμως σας χαιρετίσω στο παρόν σημείωμά μου πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβάλλουμε πρέπει να συμπεριλάβουμε και αποδείξεις δαπανών οι οποίες να ανέρχονται στο 25% των δηλωθέντων εισοδημάτων, αλλιώς θα μας επιβληθεί επιπλέον φόρος 10% επί της αξίας των αποδείξεων που δεν συλλέξαμε.

Ας ελπίσουμε ότι φέτος (2013) θα αποδειχθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας των φορολογικών εισφορών μας με βελτίωση της κρατικής λειτουργίας και της ανταπόδοσης στην κοινωνία.

 

Πανοζάχος Δημήτρης
Msc Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Σύμβουλος