Δεν είναι υποχρεωτική η προσμέτρηση του επιδόματος γάμου στο υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των εργατοτεχνιτών οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων

Home/Οικονομική Επικαιρότητα, Νόμοι – Εγκύκλιοι, Popular News/Δεν είναι υποχρεωτική η προσμέτρηση του επιδόματος γάμου στο υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των εργατοτεχνιτών οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων
216767

Το Υπουργείο Εργασίας με την υπ’ αριθ. 30751/22-3-2023 απάντηση του, απευθυνόμενο στην εταιρία ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. μετά από σχετικό ερώτημα:

1. Επαναλαμβάνει ότι το επίδομα γάμου είναι υποχρεωτικό για τους εργοδότες που δεσμεύονται από σχετικές επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις-που στη πράξη σημαίνει ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις πρέπει να είναι μέλη των συλλογικών φορέων που συνυπέγραψαν τις σχετικές συμβάσεις – ενώ για τους λοιπές επιχειρήσεις είναι προαιρετικό.
2. Τα ίδια ισχύουν και για τις οικοδομικές επιχειρήσεις, αφού η σχετική συλλογική σύμβαση δεν έχει κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική. Συνεπώς κατά τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών που πρέπει να καταβληθούν στα οικοδομοτεχνικά έργα δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το επίδομα γάμου.

Αναλυτικά η απάντηση του Υπουργείου εδώ