Δηλώσεις Πόθεν έσχες 2016

OIKONOM ENHM_1

Με τις τροποποίηση του Ν.3213/2003 που έλαβαν χώρα τα τελευταία έτη αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των υπόχρεων υποβολής δήλωσης «πόθεν έσχες».

Πέρα όσων ασχολούνται είτε άμεσα είτε έμμεσα με τη διαχείριση δημοσίων πόρων (Βουλευτές, Δήμαρχοι, μέλη επιτροπών δημοσίων φορέων, κλπ.) την υποχρέωση υποβολής δήλωσης «πόθεν έσχες» έχουν και όλοι όσοι εμπλέκονται είτε στη διαχείριση είτε είναι βασικοί ιδιοκτήτες ιδιωτικών επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με το δημόσιο για συμβάσεις άνω των 150.000,00€.

Οι δηλώσεις πόθες έσχες από φέτος υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.pothen.gr/pothen/main/

Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης «πόθεν έσχες» για τα εισοδήματα του έτους 2015 εκπνέει στις 15/1/2017.

Η μη υποβολή δήλωσης ή η αναληθείς δήλωση «πόθεν έσχες» αποτελεί ποινικό αδίκημα και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των υπόχρεων.

Τροποποίηση άρθρου 1 Ν.3213/03