Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας

Home/Αναπτυξιακά Προγράμματα - Ευκαιρίες Χρηματοδότησης/Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας
slide_ota_640Χ500

Η νέα δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» απευθύνεται στους ΟΤΑ Α βαθμού της χώρας και στοχεύει στην ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Με την κατάλληλη διαμόρφωση των κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά και την εφαρμογή της νέας τους χρήσης, θα πρέπει να επιτευχθεί η επανάχρησή τους και η λειτουργική επανένταξή τους στον ιστό της πόλης, συμβάλλοντας άμεσα και έμμεσα στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των αστικών περιοχών.

Συνολικός Π/Υ Πρόσκλησης: 50.000.000 ευρώ.

Μέγιστη χρηματοδότηση 2.500.000 ευρώ ανά πρόταση και έως 100%, ανάλογα με το είδος της αξιοποίησης.

Έναρξη υποβολών: 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14.00.

Διάστημα υποβολών: ανοικτό μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ.

Άμεση αξιολόγηση με βαθμολογούμενα κριτήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.