Δημογραφικό και φορολογική πολιτική

Home/Media, Popular News/Δημογραφικό και φορολογική πολιτική
368205530_750x500

Άρθρο του Προέδρου και Διευθ/ντα Συμβούλου της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., κ. Πανοζάχου Δημήτρη, που δημοσιεύθηκε στο capital.gr στις 24 Ιουνίου 2022.

Την ώρα που διανύουμε τη χρονική περίοδο της “υποβολής των προσωπικών μας φορολογικών δηλώσεων”, στη χώρα διεξάγεται μεγάλη συζήτηση για το εθνικό ρόλο αυτών σε συνάρτηση με το Δημογραφικό.

Η Φορολογική Πολιτική και η επιρροή της στο Δημογραφικό είναι αυτονόητη καθότι αυτή επηρεάζει το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών και αυξομειώνει την ταμειακή δυνατότητα αυτών να παρέχουν όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης των νέων μελών της οικογένειας.

Δυστυχώς, η επίδραση της Φορολογικής Πολιτικής είτε μέσω της Έμμεσης Φορολογίας (Φ.Π.Α.) είτε μέσω της Άμεσης Φορολογίας (Φόρος Εισοδήματος) είναι αρνητικός παράγοντας στο Δημογραφικό.

Τα τελευταία έτη, η πολιτική επιλογή για αυξημένα φορολογικά έσοδα ήταν η επιβολή υψηλών φορολογικών συντελεστών στον Φ.Π.Α. Αυτό από μόνο του αποτελεί δυσμενή οικονομική επιλογή για τα πολυμελή “νοικοκυριά”, καθώς πρακτικά έχουν περισσότερα παιδιά. Είναι αυτονόητο ότι ο αριθμός των μελών μιας οικογένειας επηρεάζει –αυξητικά– το ύψος των βασικών δαπανών διαβίωσης και συνεπώς, την πληρωμή αυξημένου Φ.Π.Α. Έτσι, μια πολυμελής οικογένεια που έχει το ίδιο οικογενειακό εισόδημα με μια ολιγομελή οικογένεια αυτόματα βρίσκεται σε δυσμενέστερη οικονομική θέση για τη διατήρηση του ιδίου βιοτικού επιπέδου.

Ξεπερνώντας τον υψηλό Φ.Π.Α., η φορολογική εξισορρόπηση μεταξύ μιας πολυμελούς και μιας ολιγομελούς οικογένειας θα μπορούσε να επιδιωχθεί από την πολιτεία μέσω της Φορολογίας Εισοδήματος, μειώνοντας τον σχετικό φόρο σημαντικά για τις πολυπληθέστερες απ’ αυτές.

Δυστυχώς όμως, η πολιτεία τα τελευταία έτη παρέχει ετήσια έκπτωση φόρου εισοδήματος μόνο 33€ για το 1ο παιδί, 90€ για το 2ο παιδί και από 220€ για το 3ο και κάθε επόμενο παιδί. Μάλιστα, αν το εισόδημα του γονέα ξεπερνά τις 12.000€, τότε “τιμωρείται” με μείωση των παραπάνω εκπτώσεων κατά 20€ ανά 1.000€ εισοδήματος άνω των 12.000€.

Μάλιστα, στη διαδικασία αντιμετώπισης της τελευταίας οικονομικής λαίλαπας που διατρέχει την οικονομία, το αυξημένο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, οι συντάκτες των σχετικών αλγορίθμων της “επιδότησης” (έως 600€) ξέχασαν να συμπεριλάβουν ως παράμετρο, τον αριθμό μελών των οικογενειών, παραβλέποντας τελείως την πραγματικότητα ότι “η πολυμελής οικογένεια χρειάζεται μεγαλύτερη κατοικία και αυξημένη κατανάλωση ρεύματος” για να έχει το ίδιο βιοτικό επίπεδο “με τους άλλους” και επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά ότι η πολιτεία, με τις πράξεις, δεν ασχολείται πραγματικά με το Δημογραφικό Πρόβλημα της χώρας παρά μόνο στα λόγια.

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν και από τη σχετική πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ σύμφωνα με την οποία η πατρίδα μας: α) έχει την τέταρτη υψηλότερη οικογενειακή φορολογική επιβάρυνση στην εργασία, στο 31,7% (έναντι της δεύτερης χειρότερης θέσης με 37,8% πέρσι), με πρώτη την Τουρκία στο 38,2% και β) έχει μια από τις μικρότερες διαφορές μεταξύ των δύο φορολογικών επιβαρύνσεων, με 40,1% για εργαζόμενους (έναντι 40,8 πέρσι) και 37,1% (έναντι 37,8% πέρσι) για εργαζομένους με οικογένειες με δύο παιδιά.

Αν λοιπόν, στη χώρα μας θέλουμε πραγματικά να δοθούν οικονομικά κίνητρα, ας ξεκινήσουμε από τα ευκολότερα. Αφού αδυνατούμε να μειώσουμε τον Φ.Π.Α., αφού είναι πρακτικά αδύνατον να εφαρμόσουμε διαφορετικούς συντελεστές Φ.Π.Α. ανάλογα με τα μέλη κάθε οικογένειας που θα βοηθούσαν άμεσα τις πολυμελείς οικογένειες με τις αυξημένες αναγκαίες καταναλωτικές δαπάνες που πραγματοποιούν, ας επιλέξουμε τουλάχιστον να διαθέσουμε το “λίγο Δημοσιονομικό Χώρο”,προτάσσοντας τη μείωση του φόρου εισοδήματος των οικογενειών με παιδιά αντί να μειώνουμε τους άμεσους φόρους σε άλλες – λιγότερο σημαντικές – περιστάσεις. Ειδικά τώρα που έχουμε περιορισμένη οικονομική εποπτεία από τους δανειστές, ας χρησιμοποιήσουμε τη φορολογική μας πολιτική για το σημαντικότερο πλέον εθνικό μας πρόβλημα, το Δημογραφικό.

Ας μη μας διαφεύγει ότι το Δημογραφικό πλην όσων καθημερινά αναφέρονται στα ΜΜΕ επηρεάζει σε απόλυτους αριθμούς το ύψος του ΑΕΠ (περισσότεροι άνθρωποι μεγαλύτερη παραγωγή, αυξημένη κατανάλωση κ.λπ.) αλλά και τα Δημόσια Έσοδα και ότι το μέγεθος μιας οικονομίας είναι πάντα άμεσα συνδεδεμένο με το πληθυσμιακό της μέγεθος

Πανοζάχος Δημήτριος
MSc Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Σύμβουλος,
Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Πηγή: capital.gr