ΔΛΠ Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης Δημοσίων Μονάδων Υγείας

Home/Εκπαιδευτικά/ΔΛΠ Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης Δημοσίων Μονάδων Υγείας
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ_1

Η εταιρεία Ορθολογισμός Α.Ε. οργάνωσε και υλοποίησε σεμινάριο εκπαίδευσης στο Νοσοκομείο Χαλκιδικής. Θέμα εκπαίδευσης ήταν τα “ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ”.