Άρθρο της Ε. Τσιανάκα: «Μεταχρονολογημένες επιταγές…Tέλος»

Home/Media/Άρθρο της Ε. Τσιανάκα: «Μεταχρονολογημένες επιταγές…Tέλος»
524016898news

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό TΟBACCO Consulting, στο τεύχος του Αυγούστου.

Τί προβλέπεται για τις επιταγές επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής με ημερομηνία από 20/7 μέχρι 31/8 2015;

Επιταγές, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί από την πληρώτρια τράπεζα αδυναμία πληρωμής με ημερομηνία από την 20η Ιουλίου 2015 μέχρι την 31η Αυγούστου 2015, όπως και γραμμάτια εις διαταγήν και συναλλαγματικές με ημερομηνία λήξης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, που δεν εξοφλήθηκαν, δεν εμφανίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή από φορείς χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015.

Με αφορμή την παραπάνω απόφαση και με δεδομένο ότι πλέον του ενός τρίτου (1/3) των επιταγών που εμφανίσθηκαν προς είσπραξη στο τραπεζικό σύστημα, δεν έχουν επαρκές υπόλοιπο και έκτων πραγμάτων θα σφραγιστούν, με τις γνωστές συνέπειες, τόσο για τους εκδότες (ποινικές και αστικές ευθύνες), αναγγελία στον Τειρεσία, όσο και για τους κομιστές οι οποίοι με την σειρά τους δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δικές τους υποχρεώσεις, έφερε στην επιφάνεια το τεράστιο πρόβλημα των εκδοθέντων επιταγών χωρίς αντίκρισμα.

Η μεταχρονολογημένη επιταγή ενώ είναι μέσο πληρωμής στην Ελλάδα και ξεκινώντας από το έτος 1992, όταν οι τράπεζες άρχισαν να τις δέχονται ως εγγύηση για την χορήγηση δανείων ,μετατράπηκαν σταδιακά σε πιστωτικό τίτλο έτσι σήμερα πάνω από το 80% των βραχυπρόθεσμων χορηγήσεων προς επιχειρήσεις γίνεται μέσω των μεταχρονολογημένων επιταγών.

Οι τράπεζες, στις περισσότερες των περιπτώσεων χορηγούσαν δάνεια για μελλοντικές πωλήσεις και σε αρκετές περιπτώσεις για ανύπαρκτες εμπορικές συναλλαγές, συντηρώντας κατά αυτόν τον τρόπο την παραοικονομία, τους υψηλούς ρυθμούς πληθωρισμού και τέλος συνέβαλλαν στη φοροδιαφυγή. Μόλις τα τελευταία χρόνια (ιδίως κατά τη διάρκεια της κρίσης), οι τράπεζες προσπάθησαν να συνδέσουν την έκδοση των επιταγών με την ύπαρξη πραγματικών και εκκαθαρισμένων πωλήσεων και για αυτόν το λόγο έκαναν αντιπαραβολή των επιταγών με τα εκδιδόμενα τιμολόγια.

Η πρόταση σε όλα τα παραπάνω είναι η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων να γίνεται πλέον, με την κατάθεση τιμολογίων μέσω δηλαδή της διαδικασίας του factoring). Τα οφέλη θα είναι πολλά και σημαντικά σε όλους τομείς της οικονομίας και της δημόσιας ζωής, όπως:

  • θα περισταλεί η μάστιγα της φοροδιαφυγής,
  • θα μειωθούν οι επισφάλειες για επιχειρήσεις και τράπεζες,
  • θα διευκολυνθούν οι εξαγωγές,
  • τέλος το Ελληνικό κράτος θα είναι σε θέση να ελέγξει επακριβώς το ακαθάριστο ετήσιο προϊόν.

Αρθρογραφώντας στο περιοδικό TOBACCO Consulting.

 

Τσιανάκα Ελένη
Οικονομολόγος
Msc in Accounting and Auditing
Mέτοχος της Ορθολογισμός ΑΕ