Άρθρο της Ε.Τσιανάκα στο περιοδικό TΟBACCO Consulting: Τραπεζική αργία

Home/Media/Άρθρο της Ε.Τσιανάκα στο περιοδικό TΟBACCO Consulting: Τραπεζική αργία
28512553_1000x667

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό TΟBACCO Consulting, στο τεύχος του Ιουλίου.

Η τραπεζική αργία προκάλεσε σημαντικές αρνητικές οικονομικές επιδράσεις σε όλες τις επιχειρήσεις. Είτε μεγάλες, είτε μικρές.

Η απρόσμενη και πρωτοεμφανισθείσα «τραπεζική αργία» ανάγκασε το Υπουργείο Οικονομικών να εκδώσει μια σειρά από υπουργικές αποφάσεις που άλλαξαν τα δεδομένα στις φορολογικές υποχρεώσεις των επιτηδευματιών.

Αναστολή ισχύος της διάταξης περί υποχρεωτικής εξόφλησης παραστατικών αξίας άνω των 500€ με «τραπεζικά μέσα». Συγκεκριμένα : με την ΠΟΛ 1143/3-7-2015 προβλέπεται «….ότι οι δαπάνες που αφορούν σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών και εξοφλούνται κατά το χρονικό διάστημα από 28 Ιουνίου και έως τη λήξη της προβλεπόμενης από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α΄/28.06.2015) τραπεζικής αργίας, χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για την εξόφληση τιμολογίων και γενικά στοιχείων που έχουν εκδοθεί ως και την 28.06.2015.» Παρότι η διατύπωση της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης αναφέρεται σε παραστατικά που έχουν εκδοθεί έως 28/6/2015 θεωρείται δεδομένο ότι θα ισχύσει για όλα τα παραστατικά έως την ημέρα λήξης της «τραπεζικής αργίας».

Μεταβολή ημερομηνιών εκπλήρωσης υποχρεώσεων

Καταβολή δόσεων εισφορών ΟΑΕΕΈ ως 10/7/2015 (Αν παραταθεί περισσότερο τραπεζική αργία, μπορεί να δοθεί και άλλη παράταση)Αρ. Πρωτ. Ε.10/3/30.6.2015

Πληρωμές/ Άλλες υποχρεώσεις Παρατείνονται Απόφαση / Ανακοίνωση
Καταβολή Βεβαιωμένων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση Μέχρι την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της αργίας ΠΟΛ.1136/30.6.2015
Καταβολή δόσεων ρυθμίσεων οφειλών στην φορολογική διοίκηση Μέχρι την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της αργίας ΠΟΛ.1136/30.6.2015
Αναστολή προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής Μέχρι την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της αργίας ΠΟΛ.1140/1.7.2015
Αναστολή αίτησης στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης Μέχρι την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της αργίας ΠΟΛ.1140/1.7.2015
Μη εκτέλεση κατασχετηρίων εις χείρας τραπεζών κατά οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο. Μέχρι την λήξη της τραπεζικής αργίας Αρ. Πρωτ: Γ36/04/207/2.7.2015
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ που λήγουν 30.6.2015 Έως 10/7/2015 (Αν παραταθεί περισσότερο τραπεζική αργία, μπορεί να δοθεί και άλλη παράταση) Αρ. Πρωτ. Ε.10/3/30.6.2015
Καταβολή δόσεων εισφορών ΙΚΑ Έως 10/7/2015 (Αν παραταθεί περισσότερο τραπεζική αργία, μπορεί να δοθεί και άλλη παράταση) Αρ. Πρωτ. Ε10/3/30.6.2015

Τελειώνοντας θέλοντας να είναι χρήσιμη υποχρεούμαι να εκφράσω την επιστημονική μου άποψη σύμφωνα με την οποία τα capital controls ( έλεγχοι κεφαλαίων) δεν θα αποσυρθούν γρήγορα οπότε πρέπει να μάθουμε να «κινούμαστε» χρηματοοικονομικά μαζί με αυτά.

Αρθρογραφώντας στο περιοδικό TOBACCO Consulting

 

Τσιανάκα Ελένη
Οικονομολόγος
Msc in Accounting and Auditing
Mέτοχος της Ορθολογισμός ΑΕ