Εγείρονται ερωτήματα για τις διατακτικές σίτισης

Home/Media, Popular News/Εγείρονται ερωτήματα για τις διατακτικές σίτισης
naftemporiki-2552023

Άρθρο της μετόχου της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., κας Δώρας Κωνσταντοπούλου, και της Manager της Ορθολογισμός Α.Ε., κας Κωνσταντίνας Κετσάτη, που δημοσιεύθηκε στη Ναυτεμπορική στις 25 Μαΐου 2023.

ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΕΣ νομοθετικές διατάξεις ορίζεται η έννοια των αποδοχών επί των οποίων υπάρχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Αυτές είναι κάθε είδους παροχές σε χρήμα και σε είδος που χορηγούνται από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο, με εξαίρεση τις παροχές κοινωνικού χαρακτήρα.

ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, παροχές σε είδος προς εργαζομένους, οι οποίες χορηγούνται εξ ελευθεριότητας του εργοδότη, δεν περιλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων, δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ούτε υπόκεινται σε κοινωνικο-ασφαλιστικές ή άλλες κρατήσεις και αποτελούν παραγωγικές δαπάνες των επιχειρήσεων, εφόσον εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες, συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και χορηγούνται προσωπικά προς τους δικαιούχους, μόνο αυτούσια και όχι σε χρήμα.

ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ αυτών περιλαμβάνεται και η χορήγηση τροφής, κατά τη διάρκεια του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου και κατά την ώρα του διαλείμματος, ανεξάρτητα εάν ο χρόνος του διαλείμματος είναι αμειβόμενος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43 του Ν.5006/2022 τροποποίησε το άρθρο 145 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου και με ισχύ από 1/1/2023 καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο για την υποχρέωση ή μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών επί των χορηγούμενων διατακτικών σίτισης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ με την υπ’ αριθμόν 22/2023 Εγκύκλιο του ΕΦΚΑ ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη μη επιβολή ασφαλιστικών εισφορών στις διατακτικές σίτισης, οι οποίες πρέπει να πληρούνται αθροιστικά από τον εργοδότη, ήτοι:

1) Χορηγούνται σε μηνιαία βάση για την κάλυψη των αναγκών διατροφής κατά τη διάρκεια της εργασίας.

2) Η αξία τους δεν υπερβαίνει τα έξι ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα.

3) Ανταλλάσσονται μόνο με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, ροφήματα.

4) Η ανωτέρω ανταλλαγή θα πρέπει να γίνεται σε συμβεβλημένο δίκτυο καταστημάτων, βάσει συμβάσεων μεταξύ του εκδότη των διατακτικών σίτισης και των καταστημάτων, στις οποίες ρυθμίζεται ο τρόπος αποδοχής και ανταλλαγής των διατακτικών σίτισης από τους δικαιούχους εργαζόμενους.

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ αυτό «γεννιούνται» διάφορα ερωτήματα…

1. Πώς θα μπορούσε ο εργοδότης να διασφαλίσει ότι οι διατακτικές σίτισης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την αγορά γευμάτων, έτοιμων φαγητών και ροφημάτων προς κατανάλωση, εφόσον στη διαδικασία εμπλέκονται περισσότερα από δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη, ήτοι ο εργοδότης, ο εργαζόμενος, ο εκδότης των διατακτικών σίτισης και το δίκτυο συμβεβλημένων καταστημάτων εξαργύρωσης αυτών;

2. Στις συμβάσεις που υπογράφονται μεταξύ εργοδότη και εταιρείας έκδοσης διατακτικών σίτισης, είθισται να αναφέρεται ότι ο εργοδότης έχει την ευθύνη ενημέρωσης των εργαζομένων για την ορθή χρήση των διατακτικών. Πώς όμως είναι δυνατό να φέρει την ευθύνη ο εργοδότης, όταν κατά την εξαργύρωση των διατακτικών δεν διενεργείται έλεγχος και είναι εφικτή η οποιαδήποτε συναλλαγή; Πώς εξασφαλίζεται ότι δεν θα καταλογιστούν μελλοντικά ασφαλιστικές εισφορές στις διατακτικές σίτισης; Είναι εφικτό πρακτικά να ελέγχονται όλες οι συναλλαγές των εργαζομένων μέσω των διατακτικών;

ΓΙΑ ΑΛΛΗ μία φορά οι αρμόδιοι φορείς ενώ προσπάθησαν να δώσουν οριστική λύση σε ένα θέμα που απασχολεί χρόνια τώρα τους εργοδότες-επιχειρήσεις, πιθανότατα να οδηγήσουν σε οριστικό τέλος της χρήσης των διατακτικών σίτισης με οικονομικό αντίκτυπο στις εταιρείες έκδοσης αυτών και στους εργαζομένους!

ΕΑΝ ΔΕΝ υπάρξουν δικλίδες ασφαλείας της ορθής χρήσης των διατακτικών σίτισης από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, ο εργοδότης καθίσταται έρμαιο των πράξεων τρίτων, ενώ μόνο ο ίδιος φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για μια οικειοθελή παροχή σε είδος στους εργαζόμενους!

 

Δώρα Κωνσταντοπούλου
Μέτοχος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Κωνσταντίνα Κετσάτη
Manager της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Πηγή: Η Ναυτεμπορική