Εγκαταστάσεις

Home/Εγκαταστάσεις

ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. επενδύει διαρκώς στην επέκταση και στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της, του εξοπλισμού της και τη χρήση Τ.Π.Ε..

Η έδρα της εταιρείας στεγάζεται σε ένα χώρο 550 m2 στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Μοναστηρίου. Το υποκαταστημά της βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας επί της Λεωφόρου Μεσογείων.

Διαθέτει:

  • Πάνω από 35 θέσεις εργασίας
  • Αίθουσα εκπαίδευσης πλήρως εξοπλισμένη
  • Αίθουσα σεμιναρίων και συνεδριάσεων με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης
  • Ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα για την υποστήριξη και τη διασφάλιση των δεδομένων και των πληροφοριών
  • Σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας:

  • Πληρούν τις προδιαγραφές Υγιεινής & Ασφάλειας.
  • Διαθέτουν ολοκληρωμένο σύστημα εξαερισμού, ψύξης – θέρμανσης και πυροπροστασίας

Οι Εγκαταστάσεις μας στη Θεσσαλονίκη

Οι Εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα