Εκπαίδευση Υπαλλήλων ΑΕΙ – ΤΕΙ στο Υπουργείο Παιδείας

Home/Εκπαιδευτικά/Εκπαίδευση Υπαλλήλων ΑΕΙ – ΤΕΙ στο Υπουργείο Παιδείας
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ_2

Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ – ΤΕΙ του Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

“Εισαγωγή στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα των ΝΠΔΔ Π.Δ. 205/98”.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ