Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

Home/Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Στη σύγχρονη οικονομία με την έκρηξη των πληροφοριών και την ανάπτυξη των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπου η γνώση θεωρείται ως ο κινητήριος μοχλός κάθε κοινωνικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας, τα άτομα, οι ομάδες και οι επιχειρήσεις πρέπει να αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητες ή/και να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους, για να είναι σε θέση να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε ένα νέο, συνεχώς μεταβαλλόμενο και άκρως παγκοσμιοποιημένο εργασιακό περιβάλλον με αυξημένες απαιτήσεις.

Αποκτά λοιπόν ολοένα και μεγαλύτερη αξία η επένδυση στη δια βίου μάθηση και κατάρτιση.

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. αναγνωρίζοντας την αξία αλλά και την αναγκαιότητα της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης και αξιοποιώντας την επιστημονική κατάρτιση, τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία των στελεχών της οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και παρέχει εξειδικευμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες  που απευθύνονται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων, ελεύθερους επαγγελματίες, φοιτητές/σπουδαστές οικονομικής κατεύθυνσης, ανέργους καθώς και στελέχη του Δημόσιου τομέα.

Τα θέματα των σεμιναρίων αφορούν σε ένα μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα λογιστικά, φορολογικά, χρηματοοικονομικά καθώς και θέματα management, marketing και πωλήσεων.

Στα πλαίσια ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης τα σεμινάρια που οργανώνονται είναι “tailor-made”, διαμορφώνονται με βάση τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης στα πλαίσια της ανάπτυξης του Ανθρώπινου δυναμικού της και τους στόχους που αυτή θέτει, σε, χρόνο και τόπο υλοποίησης που αυτή επιλέγει.

Εξειδικευμένα σεμινάρια επιμόρφωσης οργανώνονται επίσης, για τα άτομα που στελεχώνουν τα λογιστήρια και τις οικονομικές υπηρεσίες των πελατών της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. είτε ανήκουν στον Iδιωτικό είτε στο Δημόσιο τομέα.

Στόχος του τμήματος εκπαίδευσης της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε είναι να παρέχει:

 • Υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες
 • Εξειδικευμένες και επίκαιρες γνώσεις
 • Βιωματική μάθηση
 • Σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές
 • Προσανατολισμό στο αποτέλεσμα
 • Αρμονική και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ διοικητικού προσωπικού, εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. αναλαμβάνει/διαθέτει:

 • Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών
 • Σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Σύγχρονη αίθουσα εκπαίδευσης πλήρως εξοπλισμένη
 • ‘Έμπειρους Εκπαιδευτές
 • Εκπαιδευτικές σημειώσεις
 • Υποστήριξη όπου απαιτείται για την υποβολή των αιτήσεων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%
 • Βεβαιώσεις παρακολούθησης

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.

 

Εάν ενδιαφέρεσαι να ενημερώνεσαι για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα προσεχή σεμινάρια που θα διοργανωθούν από την ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα:

  Στοιχεία επικοινωνίας

  Εκπαιδευτικά

  seeg

  Πρόσκληση συμμετοχής σε θεματικά εργαστήρια που διοργανώνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης από τις 18/3 – 21/3 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Empowering Businesses Seeking Growth”, με ακρώνυμο «SeeG» του Ε.Π. Interreg V-A Greece -Bulgaria 2014-2020 με MIS 5070714.

  Αναρτήθηκε στο https://seeg.rodopicci.gr/index.php/el/  η πρόσκληση για συμμετοχή σε θεματικά εργαστήρια στο πλαίσιο του έργου “Empowering businesses Seeking Growth (SeeG)”, του Interreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020». Διάρκεια: 18/3-21/3 Κάθε συμμετέχων μπορεί να παρακολουθήσει

  298818524_1000x750

  Πρόσκληση για συμμετοχή σε δράσεις κατάρτισης, επιμόρφωσης & συμβουλευτικής στο πλαίσιο του έργου “Empowering businesses Seeking Growth (SeeG)”, του Interreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020»

  Αναρτήθηκε στο https://seeg.rodopicci.gr/index.php/el/  η πρόσκληση για συμμετοχή σε δράσεις κατάρτισης, επιμόρφωσης & συμβουλευτικής στο πλαίσιο του έργου “Empowering businesses Seeking Growth (SeeG)”, του Interreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

  iek_triandrias

  Εκπαιδευτική επίσκεψη του ΙΕΚ Τριανδρίας στις εγκαταστάσεις της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ

  Στα πλαίσια εκπαιδευτικής επίσκεψης, Εκπαιδευόμενα Στελέχη Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου του ΙΕΚ Τριανδρίας επισκέφτηκαν τους χώρους εργασίας της Ορθολογισμός Α.Ε. Οι εκπαιδευόμενοι ενημερώθηκαν για το αντικείμενο, τις απαιτήσεις του επαγγέλματος και τις

  logo_epithesh

  Πρόγραμμα Επιμόρφωσης «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ.»

  Η «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΠΓΕΣ Α.Ε.» ως εταίρος της Α.Σ «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με αντικείμενο: