Εμφάνιση της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. στη Ναυτεμπορική TV

Home/Media, Popular News/Εμφάνιση της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. στη Ναυτεμπορική TV
panozaxos_3

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Πανοζάχος Δημήτριος εμφανίστηκε στη Ναυτεμπορική TV, στις 14/6/2023.