Έναρξη υποβολής προτάσεων σε 2 επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ

Home/Αναπτυξιακά Προγράμματα - Ευκαιρίες Χρηματοδότησης/Έναρξη υποβολής προτάσεων σε 2 επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ
oaed

Δυο νέα προγράμματα επιδότησης μέσω ΟΑΕΔ, δημοσιεύτηκαν και ξεκινούν:

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Αφορά επιχορήγηση θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από 1/1/2015-31/8/2015. Επιχορήγηση για 11 μήνες , με 18€/ημέρα για πλήρη απασχόληση, και 9€/ημέρα για μερική απασχόληση

2. ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν από ανέργους από 1/1/2014 έως 31/8/2015 , με 10.000€

Τα προγράμματα θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, που σημαίνει ότι θα μπορέσουν να επιδοτηθούν όσοι υποβάλουν πιο γρήγορα την απαραίτητη αίτηση από τη στιγμή που θα ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΟΑΕΔ την αίτηση υπαγωγής τους στο πρόγραμμα από:

  • τη Δευτέρα 23/11 για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έδρα στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων
  • την Τρίτη 08/12 για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έδρα στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) του ΟΑΕΔ και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό)Σε περίπτωση που δεν διαθέτει τα ανωτέρω θα πρέπει να επισκεφτεί τον οικείο ΟΑΕΔ, για την έκδοση κλειδαρίθμου. Επισημαίνεται ότι για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων υπαγωγής, απαιτείται κλειδάριθμος που αντιστοιχεί σε επιχείρηση και όχι κλειδάριθμος που αντιστοιχεί σε φυσικό πρόσωπο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.