Ένταξη 7.000 περιοχών ακινήτων στο σύστημα της αντικειμενικής αξίας – Συνέντευξη Δ. Πανοζάχου στο North Radio την 18-11-2019

Home/Media/Ένταξη 7.000 περιοχών ακινήτων στο σύστημα της αντικειμενικής αξίας – Συνέντευξη Δ. Πανοζάχου στο North Radio την 18-11-2019
media2

Ο πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Ορθολογισμός ΑΕ, κ. Πανοζάχος Δημήτρης στο ραδιόφωνο North Radio. Θέμα συζήτησης: Ένταξη 7.000 περιοχών ακινήτων στο σύστημα της αντικειμενικής αξίας.