Φορολογικός απολογισμός των μνημονίων

Home/Οικονομική Επικαιρότητα, Media, Popular News/Φορολογικός απολογισμός των μνημονίων
panozaxos_3

Άρθρο του Προέδρου και Διευθ/ντα Συμβούλου της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. που δημοσιεύθηκε στο ThessNews, στις 29/08/2018.

Ποια ήταν η επίδραση των μνημονίων στη φορολογική νομοθεσία;

Η απάντηση περικλείεται σε τρία στοιχεία :
α) ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
β) ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του e–government
γ) ΕΚΛΟΓΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ.

Πρώτον: Η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης από το 2009 έως το 2018 έχει ως παρακάτω :

Ανάλυση Συγκεκριμένων Φόρων
2009 2018 Μεταβολή από 2009 σε 2018 Η μεταβολή των φόρων με αναγωγή του ΑΕΠ στα δεδομένα του 2009

σε εκατ.

ΑΕΠ 237.534,00 183.370,00 -22,80%
Άμεσοι Φόροι 19.315,00 20.766,00 7,51%    39,27%
Έμμεσοι Φόροι 25.482,00 27.390,00 7,49%    39,24%
Φόρος Εισοδήματος 14.780,10 13.307,00 -9,97%    16,63%
Φόρος Περιουσίας 521,98 3.379,00 547,34%    738,56%
ΦΠΑ 14.866,30 15.845,00 6,58%    38,07%

 

Η αύξηση στους Φόρους Εισοδήματος, Φ.Π.Α. ανήλθε σε Μ.Ο. 39%, αλλά στους φόρους Περιουσίας σε 738,56%. Ας όψεται ο ΕΝΦΙΑ.

Δεύτερον: Αναπτύχθηκε το e-government με αποτέλεσμα: α) τη βελτίωση της  ηλεκτρονικής επικοινωνίας των φορολογουμένων με τις Δ.Ο.Υ, β) την άμεση ενημέρωση των φορολογουμένων, γ) τον περιορισμό της «άμεσης» επαφής των φορολογουμένων και των ελεγκτών και δ) τον περιορισμό (δεν εξαλείφθηκε) της αυθαιρεσίας των υπαλλήλων, συνοδευόμενα από  τις ηλεκτρονικές κατασχέσεις των οφειλετών και  τη μείωση των Δ.Ο.Υ.

Τρίτον : Η εμπλοκή των «Τροϊκανών» (σε συνδυασμό με την επανεξέταση του πλαισίου και από το ΣτΕ) στη φορολογική νομοθεσία επέφερε  την εκλογίκευση των ποινών. Πλέον : α) Η επιβολή προστίμων έως και 300% αντικαταστάθηκε με το 50% και ταυτόχρονα κατέστη «αποτελεσματική» η λήψη μέτρων διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος  σε αντίθεση με την ύπαρξη «τεραστίων βεβαιωμένων ποσών φορολογικών παραβάσεων» που ήταν αδύνατον να εισπραχθούν. β) Καταργήθηκε ο ΚΒΣ που κατέτασσε την Ελλάδα στις «υποανάπτυκτες» χώρες και επιβλήθηκε ο έλεγχος της  πραγματικής φοροδιαφυγής αντί της γραφειοκρατικής ορθότητας. γ) Έπαψαν οι συνεχείς «παρατάσεις του δικαιώματος φορολογικών ελέγχων» με περιορισμό αυτού σε πενταετία  και  ταυτόχρονα εξαλείφθηκε η επιβολή πρόσθετων φόρων μέσω των «περαιώσεων».

Το ερώτημα που προκύπτει είναι:  Έπρεπε να έρθουν οι «Τροϊκανοί» για να εκσυγχρονιστεί το Φορολογικό Σύστημα; Έπρεπε να συμπορευτεί ο εκσυγχρονισμός του φορολογικού συστήματος με την επιβολή δυσβάστακτων φορολογικών αυξήσεων;

Γιατί δεν εκσυγχρονίστηκε το πλαίσιο και σε τομείς που δεν άγγιξε η Τρόικα; Ποιος γνωρίζει ότι το μεγαλύτερο ολιγοπώλιο στην Ελλάδα είναι οι Ορκωτοί Λογιστές, σε αντίθεση με ό, τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.; (Στην Ελλάδα είναι λιγότεροι από το 50% των Συμβολαιογράφων και ελέγχουν άνω του 60% της ελληνικής Οικονομίας).

Ποια θα είναι η νέα πορεία; Θα επανέλθουμε στο δόγμα «όλες οι επιχειρήσεις φοροδιαφεύγουν»; Θα αυξηθεί η γραφειοκρατία ή θα επικρατήσει ο σεβασμός προς τον φορολογούμενο και στα χρήματα που καταβάλλει για τη συντήρηση της κρατικής μηχανής;

Θα αποκατασταθεί η αγοραστική αξία των φορολογουμένων ή θα συνεχιστεί ο περιορισμός της ιδιωτικής κατανάλωσης με τη διατήρηση της υψηλής φορολογίας;

Ελπίζω να έχουμε μάθει από το «πάθημά» μας.

Πανοζάχος Δημήτρης
Msc Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Σύμβουλος