Για το 2020 επενδύστε… πράσινα

Home/Media, Popular News/Για το 2020 επενδύστε… πράσινα
216549

Άρθρο του Μπουγιούκου Δημήτρη, ο οποίος είναι Οικονομολόγος – Λογιστής, στέλεχος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο e.forologia.gr στις 12 Φεβρουαρίου 2020. 

Χρειάστηκαν 41 χρόνια για να ενσωματωθεί στην οικονομική κουλτούρα της χώρας μας η απάντηση του ιδρυτή της σχολής του Σικάγο, καθηγητή Milton Friedman, σε ερώτημα που του είχε τεθεί κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή του Phil Donahue στο μακρινό 1979, σχετικά με το τι θα μπορούσαν να κάνουν οι κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση της μόλυνσης του περιβάλλοντος από τη χρήση ρυπογόνων οχημάτων. Η απάντησή του ήταν οικονομικά αποτελεσματική, απάντηση που η εφαρμογή της οδηγεί σε θετικές οικονομίες κλίμακας «δώστε κίνητρα στους κατασκευαστές αυτοκινήτων και στους καταναλωτές τους να κατασκευάσουν και να χρησιμοποιήσουν αυτοκίνητα φιλικά προς το περιβάλλον».

Το ξεκίνημα έγινε με τον Ν.4646/2019 με τον οποίο από την 01/01/2020 παρέχεται σοβαρό κίνητρο προς τις ελληνικές επιχειρήσεις να αντικαταστήσουν τον στόλο των επαγγελματικών τους αυτοκινήτων με νέα «πράσινα» οχήματα και να περιοριστεί η χρήση των αντίστοιχων ρυπογόνων, όχι μέσω υπερφορολόγησής τους για τη χρήση τους, που θα οδηγούσε σε ακριβώς αντίθετα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά με την παροχή κινήτρων για την αντικατάστασή τους με οχήματα φιλικότερα προς το περιβάλλον.

Από τη νέα χρονιά λοιπόν, παύει να θεωρείται ως παροχή σε είδος προς τους εργαζομένους, εταίρους και μετόχους όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως νομικής μορφής, η παραχώρηση οχήματος με μηδενικούς ή έως 50 g CO2/Km ρύπους και με Λιανική Τιμή Προ Φόρων έως 40.000,00€, όταν με τον ίδιο νόμο η εξαίρεση της χρήσης ενός συμβατικού αυτοκινήτου για αμιγώς επαγγελματικούς σκοπούς είναι μόλις 17.000,00€. Μάλιστα, για τη δαπάνη θα χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Επιπλέον κίνητρο για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν την αντικατάσταση του ιδιόκτητου στόλου τους είναι τα υψηλά ποσοστά αποσβέσεων των «πράσινων» οχημάτων σε σχέση με τα ποσοστά αποσβέσεων των συμβατικών οχημάτων που σύμφωνα πλέον με τον αναμορφωμένο Ν.4172/2013 είναι:

Μέσα μεταφοράς ατόμων εκτός από τα μέσα μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/km 16%
Μέσα μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων 25%
Μέσα μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/km 20%
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων εκτός από μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50g CO2/km 12%
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων 20%
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/km 15%
Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων 15%
Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/km 10%

 

Επιπρόσθετα, σε όσες επιχειρήσεις επιλέξουν να εγκαταστήσουν σημεία φόρτισης «πράσινων» οχημάτων με ελεύθερη πρόσβαση, παρέχεται ισχυρό κίνητρο μέσω επιπλέον έκπτωσης 30% από τα ακαθάριστα έσοδά τους, κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της επένδυσης.

Τέλος, για όσους επιλέγουν για την καθημερινή τους μετακίνηση τα ΜΜΜ, ο Ν.4646/2019 πριμοδοτεί τη χρήση των μηνιαίων καρτών, με την πλήρη απαλλαγή τους ως εισόδημα από μισθωτή εργασία αλλά και την παράλληλη αναγνώριση ως εξόδου, την αγορά εκ μέρους των επιχειρήσεων και προς όφελος των εργαζομένων, μηνιαίων καρτών ΜΜΜ. Επίσης, και εδώ ο νομοθέτης προβλέπει την προσαύξηση του 30%.

Μπορεί η ελληνική πραγματικότητα να βραδυπορεί στην ενσωμάτωση πράσινων οικονομικών πολιτικών αλλά έστω και τώρα ο Ν.4646/2019 αποτελεί μικρά βήματα μπροστά που μπορούν να κατευθύνουν την ελληνική οικονομία σε μια βιώσιμη, πράσινη και αειφόρο ανάπτυξη τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, μπορεί να συμβάλει σωρευτικά στη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω της παροχής ισχυρών κινήτρων για την οικονομική τους μεγέθυνση με έμφαση πάντα στην εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Πηγή: https://www.e-forologia.gr/