Η μισθωτή εργασία και το δικαίωμα στα κέρδη

Home/Media, Popular News/Η μισθωτή εργασία και το δικαίωμα στα κέρδη
naftemporiki28_7

Άρθρο Δημητρίου Πανοζάχου, MSc οικονομολόγου, φοροτεχνικού συμβούλου, partner και διευθύνοντος συμβούλου της Ορθολογισμός Α.Ε. και Δώρας Κωνσταντοπούλου, οικονομολόγου, φοροτεχνικού συμβούλου, partner και διευθύντριας Τμήματος Ιδιωτικών Επιχειρήσεων της Ορθολογισμός Α.Ε.που δημοσιεύθηκε στη Ναυτεμπορική στις 27 Ιουλίου 2023.

ΟΤΑΝ Ο ΝΟΜΠΕΛΙΣΤΑΣ καθηγητής Χρ. Πισσαρίδης (2020) και η επιτροπή που συστήθηκε για την πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων γράφουν στο Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία «Όταν ληφθούν μέτρα ενίσχυσης της μισθωτής εργασίας, οι επιχειρήσεις αυτές θα αποκτήσουν μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα στις διεθνείς αγορές και θα μεγαλώσουν» (σελ. 57), όταν γίνονται τεράστιες προσπάθειες επιστροφής από το εξωτερικό του επιστημονικού προσωπικού που έφυγε την προηγούμενη δεκαετία, όταν είναι γεγονός η τεράστια διαφορά μισθών μεταξύ Ελλάδος και Κεντρικής Ευρώπης, υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να αναζητηθούν νέοι τρόποι αύξησης των απολαβών των μισθωτών;

ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ψηφιστεί απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος Μισθωτών Υπηρεσιών «της παροχής σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος έστω και με την προϋπόθεση της διακράτησής τους δύο έτη» (συνεπώς και την εξαίρεση από την επιβολή ασφαλιστικών εισφορών) -διαδικασία βέβαια δύσκολη για τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις-, ποιος ο λόγος να μην επαναφέρουμε τη δυνατότητα άμεσης διανομής μερίσματος μιας εταιρείας στους εργαζομένους χωρίς την επιβολή ασφαλιστικών εισφορών;

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΌΝ σήμερα να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά; Αν λάβει χώρα έμμεση διανομή μέρους των κερδών της εταιρείας στους εργαζόμενούς της (διανομή δωρεάν μετοχών), τότε απαλλάσσεται των ασφαλιστικών εισφορών. Αν όμως επιλεγεί η άμεση διανομή κερδών (καταβολή μερίσματος) προς τα ίδια πρόσωπα, τότε επιβαρύνονται με επιπλέον κρατικές επιβαρύνσεις (ασφαλιστικές εισφορές). Γιατί -στην πράξη- να δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής των εργαζομένων στα κέρδη μόνο στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις; Τι ποσοστό του ενεργού εργατικού δυναμικού απασχολούν στη χώρα;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗ δίδεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των εταιρειών να μοιραστούν μέρος των κερδών τους με τους εργαζόμενούς τους; Δεν συμβαδίζει αυτό με την ισχυροποίηση της κοινωνικής συνοχής; Δεν αποτελεί φιλελεύθερο μέτρο; Γιατί η πολιτεία να μη δίνει επιπλέον κίνητρα στις επιχειρήσεις να προσελκύσουν υψηλό στελεχιακό δυναμικό από τον απόδημο ελληνισμό;

ΓΙΑΤΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ οικονομία να μην αποκτήσει ένα εργαλείο-κίνητρο αύξησης της απόδοσης και της παραγωγικότητας; Η απευθείας διανομή κερδών στους εργαζομένους αποτελεί επίσης μέσο βελτίωσης των οικονομικών δεδομένων της, γιατί αν οι εργαζόμενοι εισπράττουν μέρος των κερδών τότε αυτά εμφανίζονται προσαυξημένα σε όλους τους δείκτες της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Το αποτέλεσμα είναι να βελτιώνεται η χρηματοοικονομική τους εικόνα, σε αντίθεση με την περίπτωση που οι εργαζόμενοι πάρουν τα ίδια χρήματα με τη μορφή του bonus.

ΠΟΣΟ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟ είναι, αν τα κέρδη τα εκταμιεύουν οι μέτοχοι, να μην εισπράττονται ασφαλιστικές εισφορές παρά μόνο φόρος εισοδήματος, αλλά αν τα κέρδη εκταμιεύονται από τους εργαζομένους με τη συναίνεση των μετόχων να απαιτούνται και ασφαλιστικές εισφορές; Γιατί να αναγκάζονται οι επιχειρήσεις να καταβάλουν στους εργαζόμενούς τους τα ποσά της επιβράβευσής τους με τη μορφή του bonus, που επιβαρύνεται με το σύνολο των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών και ταυτόχρονα με τη κοινή φορολογική κλίμακα, ενώ θα μπορούσαν να αποζημιώσουν τους εργαζομένους με την καταβολή μερίσματος ως διανομή κερδών χωρίς την επιβάρυνση των ασφαλιστικών εισφορών και με συντελεστή φόρου ίδιο με αυτόν του μετόχου; Για να μειονεκτεί η απόδοση της μισθωτής εργασίας για ακόμη μια φορά έναντι των άλλων μορφών απόκτησης εισοδήματος;

ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ της δεκαετίας του ’90 που καταργήθηκε η συγκεκριμένη δυνατότητα (διανομή κερδών σε εργαζομένους χωρίς κρατικές ασφαλιστικές επιβαρύνσεις), κέρδισαν κάτι τα ασφαλιστικά ταμεία; Δεν επιβεβαιώνεται από κάποιο στοιχείο. Αν πραγματικά η πολιτεία εξετάζει σοβαρά την πρόταση των συντακτών του Σχεδίου Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία για την ενίσχυση της μισθωτής εργασίας, αν θέλει να ενισχύσει τη μισθωτή εργασία, αν θέλει να περιορίσει τις αδήλωτες αποδοχές εν όψει των επικείμενων φθινοπωρινών γενικών συνελεύσεων, ας επαναφέρει τη δυνατότητα της άμεσης διανομής μερίσματος -μετά φόρου- στους εργαζομένους, γιατί τα κέρδη απ’ αυτήν θα είναι πολλαπλά.

 

Πανοζάχος Δημήτριος
MSc οικονομολόγος, φοροτεχνικός σύμβουλος, partner και διευθύνοντος συμβούλου της Ορθολογισμός Α.Ε.

Δώρα Κωνσταντοπούλου
Φοροτεχνικός Σύμβουλος, partner και διευθύντριας Τμήματος Ιδιωτικών Επιχειρήσεων της Ορθολογισμός Α.Ε.

 

Πηγή: Η Ναυτεμπορική