Η «ψηφιοποίηση» εργαλείο επιστροφής στο παρελθόν

Home/Media, Popular News/Η «ψηφιοποίηση» εργαλείο επιστροφής στο παρελθόν
naftemporiki1462024

Άρθρο του Δημητρίου Πανοζάχου, MSc οικονομολόγου – φοροτεχνικού συμβούλου, διευθύνοντος συμβούλου της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., που δημοσιεύθηκε στη Ναυτεμπορική στις 14 Ιουνίου 2024.

ΔΙΑΝΥΟΝΤΑΣ την περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τη χρονιά της διακήρυξης του «ψηφιακού μετασχηματισμού» στη χώρα μας, με τον μεγάλο αριθμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γίνεται όλο και εντονότερη η αίσθηση ότι η χώρα επανέρχεται «στο παρελθόν».

Με αυξημένη «ψηφιακή γραφειοκρατία», που τώρα πλέον ονομάζεται «ψηφιακός μετασχηματισμός», με αύξηση του διοικητικού κόστους λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που τώρα ονομάζεται «προσαρμογή στο myDATA», με επιβολή -διά νόμου- μεσαζόντων στις συναλλαγές επιχειρήσεων και φορέων του Δημοσίου στο όνομα των «ηλεκτρονικών τιμολογίων», οδεύουμε σε ένα και όλο δυσμενέστερο επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα.

ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ για όλα τα παραπάνω χρησιμοποιούνται η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η μείωση του διοικητικού κόστους λειτουργίας του κράτους.

Κανείς δεν απαντά όμως στα ερωτήματα: α) γιατί σε καμιά άλλη χώρα με μειωμένη φοροδιαφυγή δεν έχουν επιβληθεί τέτοια μέτρα και β) σε ποια άλλη σύγχρονη δημοκρατική χώρα επιβλήθηκαν «οι μεσάζοντες» στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και κράτους; Μπορεί κανείς να φανταστεί στις ΗΠΑ ή στη Γερμανία να επιβάλλει το κράτος την αποδοχή των τιμολογίων από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ΜΟΝΟ μέσω άλλων επιτηδευματιών με όλα τα επακόλουθα αυτής;

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ του αυξημένου πληθωρισμού και του υψηλού κόστους παραγωγής η πολιτεία απαιτεί από την «πραγματική οικονομία» να δαπανά πρόσθετα χρήματα για να αλλάζει τον λογιστικό χαρακτήρα μιας μικροδαπάνης, π.χ. τα τέλη διοδίων από «έξοδα ταξιδίων» σε «λοιπά έξοδα», για να λειτουργήσει σωστά το myDATA, επικαλούμενη ότι αυτό αποτελεί τη βάση καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ του «ψηφιακού μετασχηματισμού» η καθυστέρηση ανοίγματος της πλατφόρμας υποβολής φορολογικών δηλώσεων ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Τα τελωνεία που αποτελούν μέρος της ΑΑΔΕ δεν αποστέλλουν στο myDATA τις εισπράξεις από τον ΦΠΑ που εισπράττουν και καλούνται οι επιχειρήσεις να καλύψουν το κενό τους, υπό την απειλή επιβολής τεράστιων προστίμων.

ΑΝ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ την εποχή του «ψηφιακού μετασχηματισμού» δεν μπορεί εντός πενταετίας να ολοκληρώσει τους φορολογικούς ελέγχους, αλλά συνεχώς νομοθετεί πρόσθετες εξαιρέσεις απ’ αυτήν και τους επεκτείνει στη δεκαετία, τότε δεν δημιουργείται εύλογα το ερώτημα αν η Φορολογική Διοίκηση πράγματι χρησιμοποιεί την πληροφορική ή μήπως απλώς το διαφημίζει;

Αν δεν μπορεί να κάνει πραγματικούς φορολογικούς ελέγχους στους ελεύθερους επαγγελματίες και επαναφέρει, είκοσι χρόνια μετά, το σύστημα αυθαίρετου υπολογισμού φόρου εισοδήματος (ελάχιστο ετήσιο εισόδημα), τότε πώς να πειστεί η επιχειρηματική κοινότητα ότι η χρήση της πληροφορικής προβάλλεται από τη Φορολογική Αρχή μόνον όταν δεν αφορά την ίδια;

ΑΝ, ΛΟΙΠΟΝ, η πολιτεία επιθυμεί να έχει το απόλυτο δικαίωμα του καθορισμού της κάθε μικροδαπάνης για κάθε επιχείρηση και να ορίζει τον χαρακτήρα αυτής, όπως έκανε και παλαιότερα, τότε μπορεί να επαναφέρει το παλαιό καθεστώς της τήρησης των Λογιστικών Βιβλίων και να καταργήσει τον Ν. 4308/2014 των ΕΛΠ.

ΑΝ Ο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ μετασχηματισμός» διέρχεται από την αύξηση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων, μήπως η πολιτεία πρέπει να εξετάσει τη δημιουργία δημοσίων υποδομών που να στηρίζουν τις επιχειρήσεις στον εκσυγχρονισμό τους, διαφορετικά στην πράξη επαναφέρει και τον παλιό Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με άλλη μορφή, αφού η γραφειοκρατία επιστρέφει ενισχυμένη.

ΑΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ «ψηφιακός μετασχηματισμός» η επιβολή «ολίγων» ως μεσολαβητών στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και κράτους, αντί δημιουργίας ανάλογης δημόσιας υποδομής, τότε ας συμβιβαστούμε από τώρα με το κλείσιμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

ΜΕΤΑ τις εμπειρίες από την προσπάθεια τεσσάρων ετών εφαρμογής του myDATA με τεράστια κόστη για τις επιχειρήσεις και ασήμαντη συνεισφορά στη Φορολογική Διοίκηση, μετά από αποδεδειγμένη καθυστέρηση της ενσωμάτωσης της πληροφορικής στις εσωτερικές λειτουργίες της ΑΑΔΕ, μήπως θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου η διαδικασία προώθησης του «ψηφιακού μετασχηματισμού»;

Πανοζάχος Δημήτριος
MSc οικονομολόγος, φοροτεχνικός σύμβουλος, διευθύνων σύμβουλος της Ορθολογισμός Α.Ε.

 

Πηγή: Η Ναυτεμπορική