Ηλεκτρονικά βιβλία. Αναγκαιότητα ή αναγκαίο κακό..; E-invoicing η νέα εποχή…

Home/Media, Popular News/Ηλεκτρονικά βιβλία. Αναγκαιότητα ή αναγκαίο κακό..; E-invoicing η νέα εποχή…
panozaxos_3

Συνέντευξη του Προέδρου και Διευθ/ντα Συμβούλου της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., κ. Πανοζάχου Δημήτρη, που δημοσιεύθηκε στο polismagazino.gr στις 24 Ιανουαρίου 2020. Συνέντευξη στη Βάγια Σεραφειμίδου.

Τι είναι ηλεκτρονική τιμολόγηση και τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων; Tι αλλάζει με το νέο σύστημα της διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας; Ποια είναι τα νέα δεδομένα που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις και τους ελευθέρους επαγγελματίες; Είναι υποχρεωτικό μέτρο για όλους τους φορολογούμενους; Ποιος είναι ο στόχος της νέας αυτής φορολογικής μεταρρύθμισης; Η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) έχει ετοιμάσει την αντίστοιχη πλατφόρμα υποδοχής των νέων αυτών στοιχείων ή θα υπάρξουν εκ νέου καθυστερήσεις, παρατάσεις και αστοχίες του συστήματος; Τι αλλάζει στον τρόπο των ελέγχων μεταξύ εφοριακών και επιχειρηματιών; Θα σταματήσει ο κύκλος της αμφισβήτησης μεταξύ των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ και των επιχειρήσεων; Τι θα ισχύσει για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ των επιχειρήσεων εντός και εκτός της χώρας; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο επάγγελμα των λογιστών – φοροτεχνικών;

Ο Δημήτρης Πανοζάχος, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Σύμβουλος, MSC- Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής καθώς και Πρόεδρος της εταιρείας Οικονομικών-Λογιστικών-Συμβουλευτικών και Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών «Ορθολογισμός ΑΕ», μας ενημερώνει για όλα τα νέα δεδομένα που προκύπτουν με τη φορολογική μεταρρύθμιση της νέας διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Εντός του 2020 θα τεθεί σε ισχύ το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τήρησης ηλεκτρονικών βιβλίων. Τι σημαίνει ηλεκτρονική τιμολόγηση; Τι αλλάζει με το σύστημα των ηλεκτρονικών βιβλίων είτε αφορά τα απλογραφικά είτε τα διπλογραφικά βιβλία για τις επιχειρήσεις;

Αρχικά, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ώστε να καταλάβει ο κόσμος την διαφορετικότητα των δύο αυτών εννοιών, δηλαδή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της τήρησης των ηλεκτρονικών βιβλίων.
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση (e- invoicing) είναι η διαδικασία κατά την οποία ο εκδότης του φορολογικού παραστατικού δεν αποστέλλει στον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών έντυπο παραστατικό αλλά ένα ηλεκτρονικό αρχείο (ψηφιακό τιμολόγιο) που επέχει θέση παραστατικού. Για την αξιοπιστία της διαδικασίας υφίσταται νομοθετική πρόβλεψη για όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες.
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα με τον Ν. 4093/2012, τον γνωστό ως «ΚΦΑΣ», και βέβαια συμπεριλαμβάνεται στον Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ).
Να επισημάνω ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται μέσω ιδιωτικών εταιρειών που έχουν αναπτύξει σχετικές μηχανογραφικές και ηλεκτρονικές εφαρμογές .
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση περιορίζει αλλά δεν εξαλείφει το φαινόμενο των «εικονικών» και «πλαστών» παραστατικών γιατί η αλλαγή και μόνο της έκδοσης αυτών δεν απαγορεύει τις «εικονικές» συναλλαγές.
Τήρηση Ηλεκτρονικών Βιβλίων, είναι η τήρηση των λογιστικών βιβλίων όλων των επιτηδευματιών σε ηλεκτρονικά αρχεία που η μορφή τους και η διατήρησή τους θα αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο της ΑΑΔΕ. Η εν λόγω διαδικασία σύμφωνα με τις επίσημες – διατυπωμένες απόψεις της ΑΑΔΕ – περιλαμβάνει δύο φάσεις.
Η πρώτη φάση, αφορά την υποχρεωτική ηλεκτρονική αποστολή, απ’ όλους τους επιτηδευματίες προς όλους τους συναλλασσόμενους επιτηδευματίες, όλων των παραστατικών πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών διαμέσου μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Στην πράξη όλα τα παραστατικά πώλησης που θα εκδίδονται στη χώρα και απευθύνονται σε επιτηδευματίες δε θα παραδίδονται σε έντυπη μορφή αλλά θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική βάση της ΑΑΔΕ και από αυτήν την ηλεκτρονική βάση θα τα λαμβάνει ο κάθε επιτηδευματίας πάλι με ηλεκτρονικό τρόπο.
Η δεύτερη φάση, περιλαμβάνει την υποχρεωτική αποστολή – εκ νέου – από όλους τους επιτηδευματίες όλων των παραστατικών τους( Αγορών, Πωλήσεων, Εισπράξεων, Πληρωμών, κ.λπ.) στην ηλεκτρονική βάση «Τήρηση Ηλεκτρονικών Βιβλίων» που θα τηρεί η ΑΑΔΕ. Η συγκεκριμένη αποστολή θα γίνεται αφού έχουν κωδικοποιηθεί όλα τα παραστατικά σύμφωνα με τους προκαθορισμένους τύπους της ΑΑΔΕ.

Στόχος της εφαρμογής και της υλοποίησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής και ο εκσυγχρονισμός του φορολογικού συστήματος; Θεωρείτε, ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί κάτι τέτοιο με τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση;

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση από μόνη της δεν μπορεί να αποτελέσει εργαλείο πάταξης της φοροδιαφυγής αλλά μπορεί να αποτελέσει εργαλείο μείωσης γραφειοκρατίας και διοικητικού κόστους δημόσιας διοίκησης όταν χρησιμοποιείται σε συναλλαγές B2G (Συναλλαγές ιδιωτών με το δημόσιο).
Ήδη υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις μεταξύ τους συναλλαγές.
Η πρώτη φάση όμως των «ηλεκτρονικών βιβλίων» (Αποστολή Παραστατικών Πώλησης Αγαθών & Υπηρεσιών στον συναλλασσόμενο διαμέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ) μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής γιατί ΑΜΕΣΩΣ θα εξαλείψει το φαινόμενο των «εικονικών & πλαστών» τιμολογίων αφού μεταξύ των συναλλασσόμενων θα «μεσολαβεί» η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και η οποία θα ελέγχει «το φορολογικό ποιόν» των συναλλασσόμενων πριν ολοκληρωθεί η «συναλλαγή».

Η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), έχει ετοιμάσει την αντίστοιχη πλατφόρμα υποδοχής των νέων αυτών στοιχείων; Είναι έτοιμη να δεχτεί τόση πληθώρα δεδομένων; Ή θα υπάρξουν εκ νέου καθυστερήσεις, παρατάσεις και αστοχίες του συστήματος;

Κυρία Σεραφειμίδου, η εκτίμηση που κάνω προσωπικά είναι ότι η δεύτερη φάση τήρησης «Ηλεκτρονικών Βιβλίων» είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Μου φαίνεται υπερβολικά δύσκολο να επιτευχθεί η συνολική τυποποίηση όλων των συναλλαγών «πάσης φύσεως επιχειρήσεων». Ας μην ξεχνάμε ότι οι οικονομικές συναλλαγές είναι «κοινωνικές συναλλαγές» και δύσκολα μπορεί να προβλέψει κανείς όλες τις πιθανές μορφές τους. Άλλωστε η κοινωνία και η επιστήμη εξελίσσεται με ταχύτητα «φωτός». Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πριν από μερικά – μόνο – χρόνια – ότι θα λάμβαναν χώρα πράξεις μεταφορά χρημάτων μέσω κινητών τηλεφώνων; Ποιος μπορούσε να προβλέψει πως θα γίνονται στην πράξη οι εξοφλήσεις οφειλών μέσω εφαρμογών «διαδικτυακών κοινωνικών εφαρμογών»;
Εκτιμώ ότι η ΑΑΔΕ πρέπει να στοχεύσει στην άμεση υλοποίηση της πρώτης φάσης «των ηλεκτρονικών βιβλίων» που είναι εφικτή και ρεαλιστική γιατί υπάρχει και η σχετική εμπειρία και υποδομή από τη διασταύρωση των στοιχείων των συγκεντρωτικών ΜΥΦ. Αυτή θα είναι σημαντική πρόοδος στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής .
Αν η ΑΑΔΕ επιδιώξει να εφαρμόσει όλο το εγχείρημα των «ηλεκτρονικών βιβλίων» (Α’ & Β’ φάση), φοβάμαι ότι θα αποτύχει και θα οδηγηθούμε σε τεράστιες καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να μην εφαρμοστεί το μέρος αυτών που είναι εφικτό και προσφέρει σημαντικά εργαλεία στη φορολογική διοίκηση.

Ποια είναι τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από το σύστημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης; Αλλάζει ο τρόπος των ελέγχων; Θα γίνει πιο έγκυρος; Πιο αξιόπιστος; Θα σταματήσει ο κύκλος αμφισβήτησης μεταξύ εφοριακών και επιχειρηματιών;

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση – παρότι γίνεται από ιδιωτικές εταιρείες – και η ηλεκτρονική τήρηση των λογιστικών βιβλίων στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ σαφώς και αλλάζει τα δεδομένα «στο φορολογικό σύστημα της χώρας». Είναι αυτονόητο ότι θα καταστεί πιο αξιόπιστο και τα οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων δε θα αμφισβητούνται εύκολα. Όλα τα παραπάνω είναι λογικό να οδηγήσουν σε μείωση των εντάσεων μεταξύ των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ και των επιχειρήσεων.
Ίσως αποτελέσει το έναυσμα να αντιμετωπίζει το «δημόσιο» πιο φιλικά τις επιχειρήσεις.

Έχει δοθεί η προκαθορισμένη χρονική προθεσμία ώστε οι εταιρείες να προετοιμαστούν κατάλληλα και να εκπαιδευτούν στα νέα δεδομένα τα λογιστικά τους τμήματα; Αν ναι, θεωρείτε, ότι επαρκεί ο χρόνος εκπαίδευσης και προετοιμασίας των λογισμικών προγραμμάτων;

Όπως σε όλα έτσι και σ’ αυτήν τη μεταρρύθμιση το ελληνικό δημόσιο «δε συσκέπτεται» μαζί με τους πολίτες του αλλά μόνο. Αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει σήμερα σαφής εικόνα στον κόσμο «της πραγματικής οικονομίας» τι πρόκειται να συμβεί και πότε . Ήδη βρισκόμαστε «σε καθυστέρηση» με βάση τις εξαγγελίες που είχαν γίνει. Αν εξαιρέσουμε μια σχετικά «ολοκληρωμένη» παρουσίαση που έγινε το καλοκαίρι του 2019 για το τι «είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία», δεν ακολούθησε μια συνεχή ροή πληροφορίων έτσι ώστε οι άμεσα εμπλεκόμενοι (επιχειρήσεις) να προετοιμαστούν κατάλληλα .
Για μια ακόμη φορά το δημόσιο δε συνειδητοποίησε ότι η πληροφορική «αλλάζει» τον τρόπο εργασίας αλλά δεν καθορίζει τι «πρέπει να γίνει». Το σημειώνω αυτό γιατί οι υπεύθυνοι του εν λόγω έργου οργανώνουν συναντήσεις με τις εταιρείες πληροφορικής αλλά αποφεύγουν να πράξουν το ίδιο και με τους Οικονομολόγους – Λογιστές Φοροτεχνικούς. Σα να μην αφορά η συγκεκριμένη εξέλιξη την επιστήμη της Λογιστικής. Έτσι, η προετοιμασία «έχει δυσκολίες» και η εκπαίδευση «έπεται».

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα μειώσει ή θα αυξήσει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων σε προγράμματα και σε ανθρώπινο δυναμικό; Τι αλλάζει στο φορολογικό σύστημα των επιχειρήσεων, εταιρειών και ελευθέρων επαγγελματιών;

Όπως ανέφερα και παραπάνω, η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα μειώσει σημαντικά το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Θα απελευθερώσει «ανθρώπινες δυνάμεις» και θα επιτρέψει στα στελέχη των Οικονομικών Υπηρεσιών να ασχοληθούν με την εμβάθυνση και ανάλυση των δεδομένων αντί να «τρέχουν» να συλλέξουν τα οικονομικά στοιχεία εμπρόθεσμα.
Επίσης ,θα περιοριστούν οι αντιπαραθέσεις στις οικονομικές διαφορές.
Επιπλέον, θα επηρεαστεί και η απονομή της Δικαιοσύνης. Σήμερα απαιτείται – στις οικονομικές διαφορές – να προσκομίσεις τα έντυπα παραστατικά, να διευκρινιστεί αν υπάρχουν επί αυτών υπογραφές, κ.λπ. Με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αυτά θα θεωρούνται «παρελθόν». Θα πρέπει να βρεθούν άλλα εργαλεία αποδείξεων συναλλαγών και συμφωνιών που έλαβαν χώρα.

Το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι υποχρεωτικό μέτρο για όλους τους φορολογούμενους που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα;

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση σήμερα είναι προαιρετική. Δύσκολα μπορώ να φανταστώ στη χώρα μας την υποχρεωτική εφαρμογή της. Να μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια χώρα : α) με πολύ υψηλό ποσοστό αυτοαπασχολούμενων, δηλαδή επιτηδευματιών και β) με δύσκολη εδαφική μορφολογία (μικρά νησιά, απότομους ορεινούς όγκους, κ.λπ.). Δεν μπορεί να απαιτήσει το δημόσιο την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση όταν δεν υφίστανται οι αναγκαίες υποδομές που είναι ευθύνη της να τις παράσχει.

Με το νέο σύστημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, τι θα ισχύσει για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ των επιχειρήσεων του ίδιου κράτους και ποιες διαφορές θα υπάρξουν σε συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων που θα πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις του εξωτερικού; Τι προβλέπει η ελληνική νομοθεσία ως προς αυτό;

Στις συναλλαγές B2G (Συναλλαγές ιδιωτών με το δημόσιο) το μεγάλο κέρδος θα είναι η μείωση της κρατικής γραφειοκρατίας. Αν σκεφτούμε ότι στη χώρα μας κατά την έναρξη της οικονομικής κρίσης δεν γνωρίζαμε ακριβώς το δημόσιο χρέος και ότι τα τελευταία πέντε έτη προσπαθούμε να μειώσουμε τις οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες και ένα μεγάλο μέρος αυτών προκύπτει από τις προμήθειες του, γίνεται άμεσα αντιληπτή η σημασία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στη λειτουργία των οικονομικών του δημοσίου. Θα έχουμε άμεση πληροφόρηση των χρεών του, θα μειωθεί η καθυστέρηση της έκδοσης των ενταλμάτων εξόφλησης των ιδιωτών κ.λπ.
Ως προς τις συναλλαγές με το εξωτερικό προβλέπεται ειδική αντιμετώπιση. Η χώρα μας δεν μπορεί να επιβάλει σε εταιρείες άλλων χωρών την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Την καταχώρηση όλων των σχετικών πληροφοριών στο My Data (Όνομα του συστήματος τήρησης ηλεκτρονικών λογιστικών βιβλίων) από τέτοιες συναλλαγές θα επωμίζονται οι Έλληνες συναλλασσόμενοι.

Σε ποια χώρα εφαρμόζεται το αντίστοιχο σύστημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης; Ποια αποτελέσματα έχει επιφέρει η χρήση του στο κράτος που το εφαρμόζει; Τι πιστεύετε ότι έφταιξε μέχρι τώρα στην Ελλάδα και καθυστέρησε η υλοποίηση αυτού του σχεδίου; Δεδομένου ότι τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2004, σύμφωνα με την οδηγία 2001/115 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου;

Σε καμιά χώρα της ΕΕ δεν υπάρχει «Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων» όπως την παρουσίασε η ΑΑΔΕ στην Ελλάδα. Σε μερικές χώρες έγιναν σημαντικές προσπάθειες δημιουργίας ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων των φορολογικών παραστατικών που βοήθησαν στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Στην Ισπανία και στην Ουγγαρία υπάρχει ανεπτυγμένο digital tax reporting ενώ στην Ιταλία αναπτύχθηκε το e- invoicing. Σε παγκόσμιο επίπεδο, στη Βραζιλία, εντοπίζουμε εφαρμογές πληροφορικής που έχουν εξελιχθεί. Η Ελλάδα καθυστέρησε μόνο στην αποδοχή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Σε όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να πούμε ότι είναι «στην πρωτοπορία» .
Όλα βέβαια ξεκίνησαν με αίτιο την οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα μας. Επειδή, λοιπόν, όλα έγιναν «στα γρήγορα» χρειάζεται προσοχή γιατί κινδυνεύουμε να «καούμε» από την απότομη αύξηση της ταχύτητας .
Πρέπει να σημειώσω ότι καμιά από τις προηγμένες οικονομικά χώρες της ΕΕ δεν ξεκίνησε την υιοθέτηση τέτοιων εφαρμογών γιατί γνωρίζουν ότι είναι «πολύ δύσκολη» η εφαρμογή τους. Εμείς φοβούμενοι από το κακό παρελθόν μας (αυξημένη φοροδιαφυγή) εξαγγέλλουμε πρόχειρα ρυθμίσεις και στη συνέχεια τρέχουμε να «τις μαζέψουμε» αλλά η πραγματική οικονομία και οι επενδυτές επηρεάζονται απ’ όλα αυτά.
Η οδηγία 2001/115 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου συνδέεται με την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Η ΕΕ προωθεί τη δημιουργία τέτοιων ηλεκτρονικών βάσεων γιατί μπορούν να περιορίζουν τη μεγάλη μάστιγα της φοροδιαφυγής του Φ.Π.Α. στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που αποτελεί το σημαντικότερο έσοδο εμμέσων φόρων των χωρών της ΕΕ.
Η επικράτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα βοηθήσει στην άμεση ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών μεταξύ των χωρών της ΕΕ και συνεπώς την εξάλειψη της φοροκλοπής του Φ.Π.Α. σ’ αυτές.

Η τεχνολογική υποδομή θα κατέστη δυνατή σε όλες τις περιοχές για την αποτελεσματική χρήση της εφαρμογής του προγράμματος; Τι έχει προβλεφθεί για περιοχές που δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο; ‘Η σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης από το διαδίκτυο;

H επιβεβαιωμένη έλλειψη της τεχνολογικής υποδομής δεν επιτρέπει την επιβολή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Εκτός της ελλείψεως των υποδομών πρέπει να επισημάνουμε και το αυξημένο κόστος της χρήσης «των ηλεκτρονικών δεδομένων» στη χώρα μας. Ακόμη και ο πρωθυπουργός αναγκάστηκε να παρέμβει για τη μείωσή τους, που όμως ακόμη δεν είδαμε.
Εκτιμώ ότι με την σταδιακή εφαρμογή όσων παρέθεσα παραπάνω θα είναι ομαλότερη η ενσωμάτωση αυτών των μεταρρυθμίσεων στην πραγματική οικονομία και κατά περίπτωση η διοίκηση θα επιληφθεί των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν σε περιοχές της πατρίδας μας ή μπορεί να προκύψουν από έκτακτες συνθήκες. Άλλωστε έχουμε παράδοση στις εξαιρέσεις…

Τι αλλάζει στον κλάδο των λογιστών – φοροτεχνικών με το σύστημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα;

Οι αλλαγές στον επαγγελματικό κλάδο των Λογιστών θα είναι τεράστιες.
Η διαδικασία της ενημέρωσης των λογιστικών βιβλίων θα απλοποιηθεί και το ενδιαφέρον θα μεταφερθεί στη σημαντικότητα της ορθότητας των πληροφοριών που περιέχουν. Αν μέχρι σήμερα το σημαντικότερο ερώτημα που έπρεπε να απαντήσει ο λογιστής στον επιτηδευματία ήταν «ενημερώθηκαν τα βιβλία μου;» ,τώρα θα γίνει «τι λένε τα βιβλία μου;». Αν μέχρι σήμερα ο λογιστής πάσχιζε να συμπληρώσει τις φορολογικές δηλώσεις των πελατών του εμπρόθεσμα, τώρα θα πρέπει να πασχίζει να αναλύσει το περιεχόμενό τους εμπρόθεσμα.
Οι επενδύσεις που θα απαιτηθεί να πραγματοποιήσουν σε τεχνολογικές υποδομές τα λογιστικά γραφεία θα αποτελέσουν το έναυσμα αλλαγής της τρέχουσας μορφής τους. Μάλλον πλησιάζει ο χρόνος που θα προκύψουν πολύ μεγαλύτερες οντότητες Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών. Οι συνεργασίες θα προταχθούν και εκτιμώ ότι αυτό είναι θετικό για την κοινωνία γιατί έτσι θα δημιουργηθούν μεγαλύτεροι οργανισμοί με δυνατότητα δημιουργίας τμημάτων εξειδίκευσης.

Υπάρχουν κατά την γνώμη σας, περιθώρια βελτίωσης του νέου αυτού συστήματος από το Υπουργείο Οικονομικών για την αποτελεσματικότερη χρήση και εφαρμογή του;

H μηχανογράφηση είναι «το αντίδοτο» των πάντων κινδυνεύουμε να τη δομήσουμε με τέτοιο τρόπο που να αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία, όπως έχει συμβεί και άλλες φορές. Η χρήση των νέων τεχνολογιών είναι σημαντική αρκεί να γνωρίζουμε που θέλουμε να στοχεύσουμε και αυτό το καθορίζουμε με τη νομοθεσία που εφαρμόζουμε. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η Λογιστική Επιστήμη αφορά τη διαχείριση των Οικονομικών και το Κράτος απλώς τη χρησιμοποιεί. Δεν μπορεί να την αντικαταστήσει ή να την παραβλέψει, αν θέλουμε να έχουμε μια ανταγωνιστική οικονομία.

Τη συνέντευξη επιμελήθηκε η BAΓIA ΣEPAΦEIMIΔOY Δημοσιογράφος – Πολιτικός Eπιστήμων.

Πηγή: https://www.polismagazino.gr/