Καταστάσεις υπόχρεων σε δήλωση Πόθεν Έσχες

Home/Οικονομική Επικαιρότητα, Νόμοι – Εγκύκλιοι/Καταστάσεις υπόχρεων σε δήλωση Πόθεν Έσχες
pothen

Δεν είναι ακόμη διαθέσιμη η εφαρμογή για την ηλεκτρονική καταχώριση από τους φορείς, των καταστάσεων για τους υπόχρεους υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) & Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) ν. 3213/2003.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 1688/Γ/2018 από την υπηρεσία της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που δημοσιεύθηκε στις 23/11/2018, η προθεσμία της ηλεκτρονικής καταχώρησης καταλόγων από τους φορείς είναι η 17/12/2018.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων ΠΟΘΕΝ (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4802100 μας ενημέρωσαν ότι η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στα τέλη του έτους και θα δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα στους φορείς για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της παραπάνω υποχρέωσης.

Αναμένεται ανακοίνωση με τη νέα καταληκτική ημερομηνία.

 

Σχετικά με την υποβολή του Πόθεν Έσχες.