Κίνδυνοι μη απόδοσης ΦΠΑ από e-shop πωλήσεις

Home/Media, Popular News/Κίνδυνοι μη απόδοσης ΦΠΑ από e-shop πωλήσεις
naftemporiki 21032023

Άρθρο της Manager της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., κας Δροσάκη Ευαγγελίας, που δημοσιεύθηκε στη Ναυτεμπορική στις 21 Μαρτίου 2023.

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ως μια «ζωντανή» λειτουργία της κάθε κοινωνίας, διαμορφώνεται από τις κοινωνικές συνθήκες
και το περιβάλλον που δρα. Η πολιτική των «περιορισμών» λόγω Covid ενίσχυσε την τάση των ηλεκτρονικών
αγορών. Οι επιχειρήσεις στράφηκαν στη δημιουργία e-shop και στις πωλήσεις από απόσταση. Αναζήτησαν νέες
αγορές και κυρίως στις άλλες χώρες της Ε.Ε. Πράξεις όμως που απαιτούν τη γνώση των νέων κανόνων απόδοσης του ΦΠΑ, των ηλεκτρονικών παραστατικών κ.λπ.

ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ διατάξεις του ΦΠΑ, όταν επιχείρηση εγγεγραμμένη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. πωλεί και παραδίδει αγαθά σε άλλο κράτος – μέλος, σε πελάτη μη εγγεγραμμένο στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (ιδιώτης), τότε πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές πωλήσεις από απόσταση.

ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4818/2021 και την εγκύκλιο 1238/2021 της ΑΑΔΕ έγινε η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 για τις νέες υποχρεώσεις στον ΦΠΑ παροχών υπηρεσιών και πωλήσεων αγαθών εξ αποστάσεως. Οι νέοι κανόνες ΦΠΑ τέθηκαν σε εφαρμογή από 01.07.2021. Αποσκοπούν:

Α) στην άμεση απόδοση του ΦΠΑ στη χώρα που λαμβάνει χώρα η «κατανάλωση»,

Β) στην υπέρβαση των εμποδίων στις διασυνοριακές συναλλαγές και

Γ) στην αποφυγή φαινομένων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής κατά τη διακίνηση μικροδεμάτων.

ΑΠΟ 01.07.2021 καθιερώθηκε νέο ενιαίο ενωσιακό όριο πωλήσεων 10.000 ευρώ, κάτω του οποίου οι ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις μπορούν να συνεχίσουν να υπόκεινται σε ΦΠΑ στο κράτος – μέλος του πωλητή. Μόλις ξεπεράσουν -συνολικά και όχι ανά χώρα- το όριο των 10.000 ευρώ, τότε υποχρεωτικά επιβάλλεται ο ΦΠΑ του κράτους – μέλους προορισμού – κατανάλωσης των προϊόντων. Για την απόδοση δε του ΦΠΑ απαιτείται εγγραφή στην εφαρμογή One Stop Shop (OSS) – EL της ΑΑΔΕ.

Η ΕΥΘΥΝΗ της ορθής απόδοσης του ΦΠΑ σε κάθε κράτος – μέλος για τις πωλήσεις από απόσταση ανήκει στον
επιχειρηματία – πωλητή. Οι επιχειρήσεις μόλις ξεπεράσουν το προαναφερόμενο «όριο» υποχρεούνται να τηρούν αρχείο πωλήσεων ανά κράτος – μέλος, τα αναλυτικά στοιχεία των πελατών, να αποδεικνύουν τον τρόπο αποστολής τους και να εγγράφονται -έγκαιρα- φορολογικά σε κάθε χώρα μέσω του One Stop Shop (OSS).

ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ από απόσταση έως το όριο των 10.000 ευρώ δηλώνονται στον ΦΠΑ ως παραδόσεις στο εσωτερικό της χώρας. Άνω του συγκεκριμένου ορίου υποβάλλεται περιοδική δήλωση ΦΠΑ, μέσω της One Stop Shop (OSS), σε κάθε κράτος-μέλος καταβάλλοντας σ’ αυτό τον ανάλογο ΦΠΑ. Οι πράξεις αυτές, παρότι δεν συμπεριλαμβάνονται στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών, δηλώνονται ως πωλήσεις φορολογητέες εκτός Ελλάδας.

ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ μεγάλος αριθμός e-shop δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους ως προς τη διατήρηση των κατάλληλων
λογιστικών αρχείων, την έγκυρη εγγραφή στην One Stop Shop (OSS) – EL και την απόδοση του ΦΠΑ στις χώρες
που υποχρεούνται.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να οργανωθούν εκδηλώσεις ενημέρωσης των επιχειρήσεων από τους φορείς της επιχειρηματικότητας και ειδικά αυτών των εξαγωγών και κάθε άλλο εμπλεκόμενο. Υπάρχει ο κίνδυνος να «τραυματιστούν βαριά» οι προσπάθειες αύξησης των εξαγωγών μας στις επικείμενες διευρωπαϊκές διασταυρώσεις συναλλαγών και να βρεθούν εκτεθειμένες ελληνικές επιχειρήσεις με σημαντικές οικονομικές συνέπειες για αυτές.

Δροσάκη Ευαγγελία
MSc Οικονομολόγος – Λογίστρια,
Manager της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Πηγή: naftemporiki.gr