Λίστα Ανταγωνιστικότητας – Συνέντευξη Δ. Πανοζάχου στο North Radio στις 14-10-2019

Home/Media/Λίστα Ανταγωνιστικότητας – Συνέντευξη Δ. Πανοζάχου στο North Radio στις 14-10-2019
media2

Ο πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Ορθολογισμός ΑΕ Πανοζάχος Δημήτρης, στο ραδιόφωνο North Radio και στην εκπομπή «Βεράντα Αριστοτέλους».
Θέματα συζήτησης: Λίστα Ανταγωνιστικότητας.
– Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα;
– Πού υστερούμε έναντι των άλλων κρατών της ΕΕ;
– Τι συμβαίνει με τους μηχανισμούς εξουσίας;
– Ποιους θα αφορούν οι νέοι ασφαλιστικοί νόμοι, που έρχονται;
– Πού σχεδιάζεται φορολογική παρέμβαση;