Μειωμένο ΦΠΑ σε νησιά του Αιγαίου (Λέρο, Λέσβο, Κώ, Σάμο και Χίο)

Home/Οικονομική Επικαιρότητα/Μειωμένο ΦΠΑ σε νησιά του Αιγαίου (Λέρο, Λέσβο, Κώ, Σάμο και Χίο)
276868571NEWS

Το άρθρο 21 του ΦΠΑ και η  παρ. 4, αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 74 του Ν.4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/22-12-2017) και σύμφωνα με την παρ.3 του ιδίου άρθρου του ιδίου νόμου ισχύει από 1/1/2018 και μετά.

Μέχρι 30.6.2018 για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:

α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκαταστημένος στα νησιά αυτά,

β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκαταστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκαταστημένο στα νησιά αυτά,

γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκαταστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,

δ) εισάγονται στα νησιά αυτά.

Η πιο πάνω μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.

Στα νησιά αυτά, οι συντελεστές του φόρου διαμορφώνονται σε 17%, 9% και 4% (για τον κανονικό συντελεστή 24%, τον μειωμένο συντελεστή 13% και τον υπερμειωμένο συντελεστή 6%, αντίστοιχα).