ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ΕΦΟΔ. ΑΛΥΣΙΔΑ (2η Προκήρυξη)

Home/Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022/ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ΕΦΟΔ. ΑΛΥΣΙΔΑ (2η Προκήρυξη)

ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ΕΦΟΔ. ΑΛΥΣΙΔΑ (2η Προκήρυξη)