Μητρώο Επαγγελματικών Τραπεζικών Λογαριασμών – Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής

Home/Νόμοι – Εγκύκλιοι/Μητρώο Επαγγελματικών Τραπεζικών Λογαριασμών – Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής
aade

Δημιουργήθηκε η εφαρμογή μητρώου Επαγγελματικών Λογαριασμών (Ε.Λ.), όπου  η επιχείρηση (υπόχρεος) δηλώνει στη Φορολογική Διοίκηση τον/τους Ε.Λ. σε μορφή IBAN, όπου δέχεται τις εισπράξεις της μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής όπως, ενδεικτικά, με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά.

Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

Εγχειρίδιο Χρήσης της εφαρμογής