ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ