ΣΥΝΟΨΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Home/Νέο Πρόγραμμα Επιχορήγησης Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων/ΣΥΝΟΨΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ