O Δ. Πανοζάχος στο OPEN TV και στην εκπομπή ΩΡΑ ΕΛΛAΔΟΣ 7:00 στις 14-11-2018

Home/Media/O Δ. Πανοζάχος στο OPEN TV και στην εκπομπή ΩΡΑ ΕΛΛAΔΟΣ 7:00 στις 14-11-2018
open-tv

Ο πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Ορθολογισμός ΑΕ Πανοζάχος Δημήτριος, στο κανάλι OPEN TV και στην εκπομπή ΩΡΑ ΕΛΛAΔΟΣ 7:00.