Ο Δ. Πανοζάχος στο OPEN TV και στην εκπομπή “Τώρα… Ό,τι συμβαίνει” στις 13-1-2019

Home/Media/Ο Δ. Πανοζάχος στο OPEN TV και στην εκπομπή “Τώρα… Ό,τι συμβαίνει” στις 13-1-2019
open-tv

Ο πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Ορθολογισμός ΑΕ Πανοζάχος Δημήτρης, στο κανάλι OPEN TV και στην εκπομπή “Τώρα… Ό,τι συμβαίνει” στις 13 Ιανουαρίου 2019.