O Δ. Πανοζάχος στο OPEN TV και την εκπομπή ΩΡΑ ΕΛΛAΔΟΣ 5:30 στις 31-12-2019

Home/Media, Popular News/O Δ. Πανοζάχος στο OPEN TV και την εκπομπή ΩΡΑ ΕΛΛAΔΟΣ 5:30 στις 31-12-2019
open-tv
Ο πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Ορθολογισμός ΑΕ Πανοζάχος Δημήτρης, στο κανάλι OPEN TV και την εκπομπή ΩΡΑ ΕΛΛAΔΟΣ 5:30 στις 31 Δεκεμβρίου 2019.