Οικονομικά Στοιχεία- Ανακοινώσεις

Home/Οικονομικά Στοιχεία- Ανακοινώσεις

Κύκλος Εργασιών 2012 – 2016

ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Κύκλος Εργασιών 2012 -2016

Οικονομικά Στοιχεία

Τίτλος: Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2017

Ημερομηνία: 25/09/2018

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2017 – 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου ’17)

 

Τίτλος: Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2016

Ημερομηνία: 27/09/2017

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2016 – 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου ’16)

 

Τίτλος: Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015

Ημερομηνία: 30/05/2016

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015 – 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου ’15)

 

Τίτλος: Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014

Ημερομηνία: 18/09/2015

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014 – 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου ’14)

 

Τίτλος: Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2013

Ημερομηνία: 20/06/2014

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2013 – 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου ’13)

 

Τίτλος: Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2012

Ημερομηνία: 18/06/2013

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2012 – 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου ’12)

Ανακοινώσεις

Δείτε όλα τα στοιχεία Δημοσιότητας της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.  στον  επίσημο διαδικτυακό κόμβο του ΓΕΜΗ

Τίτλος: Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ.

Ημερομηνία: 30/05/2016

Εκ της διοικήσεως καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Μοναστηρίου 13 στο δήμο Θεσσαλονίκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων της ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτική ανακοίνωση Πρόσκληση.

 

Τίτλος: Πολιτική για την Ασφάλεια των πληροφοριών

Ημερομηνία: 13/05/2016

Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της Ασφάλειας των πληροφοριών αποτελεί κύριο μέλημα της εταιρείας ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. και φιλοσοφία όλων των εργαζομένων της. Στόχος μας είναι η προσφορά υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας και υψίστης ωφέλειας με γνώμονα την Ασφάλεια των Πληροφοριών.

Περισσότερα

 

Τίτλος: Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ.15/04/16

Ημερομηνία: 22/03/2016

Εκ της διοικήσεως καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15 Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Μοναστηρίου 13 στον δήμο Θεσσαλονίκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων της ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτική ανακοίνωση Πρόσκληση.

 

Τίτλος: Πρόσκληση Γ.Σ. 30/11/15 Άσκησης δικαιώματος προτίμησης

Ημερομηνία: 30/11/2015

Εκ της διοικήσεως ανακοινώνετε, ότι οι μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης έως την 17η Δεκεμβρίου 2015.

Αναλυτική ανακοίνωση Πρόσκληση.

 

Τίτλος: Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ.

Ημερομηνία: 23/10/2015

Εκ της διοικήσεως καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Μοναστηρίου 13 στο δήμο Θεσσαλονίκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων της ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτική ανακοίνωση Πρόσκληση.

 

Τίτλος: Ανακοίνωση Άσκησης Δικαιώματος Προτίμησης

Ημερομηνία: 17/09/2015

Εκ της διοικήσεως ανακοινώνετε, ότι οι μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης έως την 2η Οκτωβρίου 2015.

Αναλυτική ανακοίνωση άσκησης Δικαιώματος Προτίμησης.

 

Τίτλος: Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ημερομηνία: 04/08/2015

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη στις 2/9/2015 και ώρα 12:00, στην έδρα της εταιρείας, στη Μοναστηρίου 13, Θεσσαλονίκη.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.