Οριστικά αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων της «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ»

Home/Δραστηριότητες/Οριστικά αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων της «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ»
logo_evrou

Ανακοινώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση και της διαδικασίας των ενστάσεων των υποψηφίων για συμμετοχή στην πράξη με τίτλο «ΕΥΘΡΑΥΣΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» και την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων από την Επιτροπή Επιλογής, και κατόπιν της επικύρωσης των οριστικών αποτελεσμάτων από το Δ.Σ. της «ΑΣ Ν.ΕΒΡΟΥ»με αριθμό απόφασης 10/13-11-2013, δημοσιεύτηκαν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων ωφελουμένων με βάση τις συνολικές μονάδες βαθμολόγησης κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επί μέρους κριτήρια.

Για να δείτε τον οριστικό πίνακα των επιτυχόντων, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον οριστικό πίνακα των επιλαχόντων, πατήστε εδώ.